Giáo Lý Rồng - Dragon Dogma (2020)
[stt/Full 07 TM] [hd/2020]
Hồi sinh thành Người Sống Lại, Ethan bắt đầu lên đường để tiêu diệt con Rồng đã cướp mất trái tim anh. Nhưng càng chiến đấu với nhiều quỷ, anh càng mất đi nhân tính
Số Tập: 07 Tập
Giao-Ly-Rong-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/rwgqEzSnJuLlLyk| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/RgmPGhevZhTEeZq| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/tReJqOrkKYfilaZ| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/VNsLnkJMmfQqzDI| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/bunLYtLdoQonazw| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/IyqpFNNTKRcvitv| End 07;skyphim-VIPTM.net/ZNCJfNTrdkaPhAA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Nhật Bản