Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Scumbag System (2020)
[stt/Full 10 VS] [hd/2020]
Nôi dung Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện: Đây là một câu chuyện về một chàng trai xuyên không thành nhân vật phản diện “cặn bã” của một trong những tiểu thuyết harem xuanhuan / xianxia. Nhân vật phản diện “cặn bã”, Shen Qingqiu, là một trong những kiểu người trông-cao-quý-nhưng-thực-sự-đạo đức giả. Đệ tử của Shen Qingqiu, Luo Binghe, là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, người dần trở nên đen tối hơn khi những sự kiện bi thảm xảy ra với anh ta.
Số Tập: 10 Tập
He-Thong-Tu-Cuu-Cua-Nhan-Vat-Phan-Dien-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/xFiRqNgGiDYGiyS| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/fhYWqRxMuFvNVKl| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/nHAWJDKmJInNzpQ| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mrHARBYdXAEckmN| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/OWxCNukzrjAjsWB| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/TVDBiqrKjlIhPhA| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/RGCzvCUHqTeQNav| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/lZQiZCrDcXkzXqk| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/YkrzoKTQXBjvilW| End 10;skyphim-VIPVS.net/wQBAXlsZokAnhef| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc