Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Arsenal Military Acedemy (2018)
[stt/Full 48 TM] [hd/2018]
Học viện quân sự Liệt hỏa là phim truyền hình đề tài thanh xuân nhiệt huyết, dân quốc.... xoay quanh câu chuyện Tạ Tương nữ cải nam trang để vào võ đường Lục Quân học tập, kết bạn cùng với thiếu gia nhà giàu đùa giỡn với đời - Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn - một tính tình trầm ổn, lạnh lùng. Họ cùng nhau phá vỡ mưu kể của kẻ địch, nhận được tình yêu, thực hiện được lòng yêu nước, tìm được tín ngưỡng trong cuộc đời mình.
Diễn Viên: Hứa Khải, Bạch Lộc, Lý Trình Bân, Lưu Nhuận Nam, Vương Nhất Triết, Lưu Tư Bác
Hoc-Vien-Quan-Su-Liet-Hoa-Arsenal-Military-Acedemy-2018 - Hua Khai, Bach Loc, Ly Trinh Ban, Luu Nhuan Nam, Vuong Nhat Triet, Luu Tu Bac [id] Tập 01;skyphim-OKTM.net/1264987409067| Tập 02;skyphim-OKTM.net/1265020177067| Tập 03;skyphim-OKTM.net/1265118612139| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1265195354795| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1265772726955| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1265772792491| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1266074127019| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1266074192555| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1266658249387| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1266658183851| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1266916526763| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1266916395691| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1268216367787| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1268216433323| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1268574849707| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1268574915243| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1268686260907| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1268689472171| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1269175552683| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1269176797867| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1269180271275| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1269180336811| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1270936373931| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1270936439467| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1271304751787| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1271304817323| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1271821437611| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1271821568683| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1272086334123| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1272086268587| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1272130636459| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1272130570923| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1273612143275| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1273612208811| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1273612339883| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1273612274347| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1274692700843| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1274692897451| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1274692831915| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1274692766379| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1275479460523| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1275479526059| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1275479591595| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1275479657131| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1276477246123| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1276477442731| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1276477311659| End 48;skyphim-OKTM.net/1276477377195| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Hành Động
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc