Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)
[stt/87 Phút TM] [hd/2020]
Bộ đầu phủ nha Nghi Châu Lục Hải Sinh trong lúc án đã gặp được long nữ Hải Lan Châu đến nhân gian ban mưa, hai người cùng nhau phá án nảy sinh tình cảm. Cuối cùng Hải Lan Châu dâng ra mắt rồng của mình cho Lục Hải Sinh…Bộ đầu phủ nha Nghi Châu Lục Hải Sinh trong lúc án đã gặp được long nữ Hải Lan Châu đến nhân gian ban mưa, hai người cùng nhau phá án nảy sinh tình cảm. Cuối cùng Hải Lan Châu dâng ra mắt rồng của mình cho Lục Hải Sinh…
Diễn Viên: Chu Tử Kiêu, Chu Thánh Y
Thời Lượng: 87 Phút
Long-Vo-Muc-2020 [id] Full;skyphim-VIPTM.net/GHKQmKsAoaFZkDP| Full;skyphim-OKTM.net/1645770050302| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc