Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)
[stt/91 Phút VS] [hd/2020]
Trong Tương Tây Mật Tạng, Hồ Bát Nhất cùng hai cộng sự quen thuộc Shirley Dương và Vương Khải Tuyền lên đường chinh phục con rết sáu cánh để lấy được thuốc cải tử hồi sinh quý giá ở Tương Tây. Không chỉ một, mà rất nhiều bẫy được đặt tại hầm mộ này. Liệu tam giác sắt Mô Kim Hiệu Úy có thể sống sót trở về không?
Diễn Viên:
Thời Lượng: 91 Phút
Ma-Thoi-Den-Tuong-Tay-Mat-Tang-2020 [id] Full;skyphim-VIPVS.net/wvSeXjzchzTToSX| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc