Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)
[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Phim kể về hai gia tộc dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Họ vốn thân thiết từ thế hệ ông bà nhưng họ dần trở nên đối nghịch. Để chiếm lấy vị trí số một, họ tranh đấu một mất một còn. Nam chính Prinoot – hậu duệ của gia tộc Sirimontra, lớn lên cùng mẹ ở Mỹ. Anh không hề biết cuộc sống có cha là như thế nào. Vì mẹ anh chỉ là một tình nhân bị bỏ rơi. Pramida là người thừa kế duy nhất của đế chế bất động sản Emporium. Cô bị kéo vào cuộc chiến này sau khi bị đánh thuốc mê và bị cưỡng hiếp. 4 năm sau, cô trở lại mang theo một cặp sinh đôi nhưng nói với mọi người rằng đó là em của cô. Prinoot gặp lại Pramida khi hai người đứng ở hai bên chiến tuyến. Mặc dù họ đã có một cặp sinh đôi, nhưng giữa họ không phải là tình yêu, mà là thù hận.
Diễn Viên: Kem Hussawee, Mookda Narinrak
Số Tập: 15 Tập (30 Tập Nhỏ)
Mat-Xich-Han-Thu-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/aKSKXcuBZEPhrpL| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ViCdzDdmhXnYtEx| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/OhDxguydCgvandw| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/JSSdtiSzcTtFYOf| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/feZHvOtFhWjJZlk| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/xwABjkCEvpfumBe| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/hmaeLbYxrBxJbCM| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/JUxDNfbCEdtxbQG| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/wazibFTpNJXSVPU| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/lguzctPBZWLoKhe| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/HKrkCXnUMgivKRp| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/tFvVeGnYgjfZzKi| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/QwWCARJabVggjkZ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/RxpjmMZwByWhIDI| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/RbaQRxBiDufAJGx| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/tDLwgPnYfqMECAV| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/hPTWOcEWpfXrioT| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ccBpaRdYgklpQJa| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/OHZvgmyaXWWbEbt| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/WSPoSTPCtWYgszA| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/gFAxcImYrtXvoUZ| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ijdGMmyFTKHDhsS| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/UUqkuTQxAIJDJhX| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/CttpkIyENeTQixe| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/LyFWxjNRgdXcHuZ| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/cxxZmGFZhzgEDub| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/rbgVpBlnudoaBBG| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/FRhgwiYOExkNYNR| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/oHVCRBPfSBHDeyG| End 30;skyphim-VIPTM.net/YCkJdppTgpSMBNi| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/XKgOlQiQhtbGnGG| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/lDHUTgAOAEPrUQU| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/EvmCggMuoQPzpHS| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/QWXOrZpArsPosEV| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/FjTxJZiQDqWjHPg| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/iYnRkBNDPIJIGXo| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/glDMkaTfmktyWAl| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/UTmXtuQFnDpEyCx| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/dlqyAVunoZoWFVu| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/dNQzMDXfKQkDglF| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/fEFnwluFJLLibVy| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/kOGzMiBxPUqSpBL| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/TRagCNaxnbbUwKO| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/sQuCdsPVIRvaXzR| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/amSjutJPvYJUeNl| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/YcyRcXjbiNnGbOn| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/TnWClJvokvYaUrd| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/xzrABhUsjoSkWlQ| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/mYjNFLDLGQEwNvV| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/oSAuJrEjQwszBar| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/RsTUPbRuKtCVsbM| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/aExlaYwDWdTkGIs| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/MqzmIIUHXxjMvyb| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/pMlzlJSGsnTthtE| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/BRJWnUlrkTqfGgX| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/JVuUGhvwvsMlKXU| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/rSqEiivJekHpJLR| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ZlmlxadlcriOwEt| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/jiqCLdYbKbxEUsb| End 30;skyphim-VIPVS.net/SFaPQgoZOWbAgGr| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Thái Lan