Máu Của Zeus - Blood Of Zeus (2020)
[stt/Full 08 VS] [hd/18/53 TM]
Heron, một thường dân ở Hy Lạp cổ đại, khám phá ra di sản đích thực của mình với danh phận là con trai của Zeus cùng lẽ sống: cứu thế giới khỏi đội quân quỷ dữ.
Số Tập: 08 Tập
Mau-Cua-Zeus-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/sOsREgUDkAfiQGK| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/PIHFVXFSDKfpftg| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/lUSteDyBRehcFbu| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/hagnNpaCeUcOEeL| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/KKMPlfiuZBjmVwS| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/rLnfKXyBmPeWRDT| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/hXpQScCIyjwpqui| End 08;skyphim-VIPVS.net/ZtkXDswkeobzJiL| Tập 01;skyphim-GDVS.net/DgJMDnWxL1Rtc0h| Tập 02;skyphim-GDVS.net/ZCobPcj1DrA5V1O| Tập 03;skyphim-GDVS.net/L5aB6goXgdn47qE| Tập 04;skyphim-GDVS.net/wKjEcIah7OFTk8E| Tập 05;skyphim-GDVS.net/ybEm6glNb2aF9PJ| Tập 06;skyphim-GDVS.net/jCbYFfvhnSIG75G| Tập 07;skyphim-GDVS.net/1989EAwPephy90e| End 08;skyphim-GDVS.net/yGtmSZGojxzI4Xk| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Âu Mỹ