Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - The Moon Brightens For You (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa thiếu nữ Chiến Thanh Hoằng tinh nghịch vừa mới bước vào giang hồ và chàng công tử Lâm Phóng ốm yếu, ngoài mặt phóng khoáng không chịu trói buộc, nhưng thật ra lại mang mối thù gia tộc trên người, đa mưu túc trí, cùng với một Ôn Hựu xuất thân quý tộc nhưng luôn hướng về giang hồ.
Diễn Viên: Vu Mông Lung, Hình Phi, Mễ Nhiệt, Trịnh Phồn Tinh, Mã Nguyệt, Trương Khai Thái
Số Tập: 36 Tập
Lịch Chiếu: T3, T4
Minh-Nguyet-Tung-Chieu-Giang-Dong-Han-2020, Vu Mong Lung, Hinh Phi, Me Nhiet, Trinh Phon Tinh, Ma Nguyet, Truong Khai Thai [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/FDNLubUJgjhVifp| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/DMjywwlLjnGLsIO| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/McVurNKbsCmTJfF| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/OuTSXxohaGVIfNG| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/seORVYsmSLpdtTi| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/AhSDpTdWVdknCiE| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/HQNnpfSUuWmrjzk| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/InZmHCiuPDssPcg| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/pCHbDYvoRBKVqME| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/zVehfwVhSzHdVFf| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/IEjOBPpRMvvzRLG| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/zhfVIyFrrSvROFI| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/HttBbRVwvqnNoUO| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/PhSzEIJLOEwtkxJ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/FbSGpdYIcIGkYKM| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/oolHxhkDpbewqRq| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/ZBiDzDQmTVOvNIt| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/VqffdlerctoUGYn| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/UQQIHwHfpHphejk| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/CpZJhaSZcDSesfO| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/orGJOzSqUpNIjVr| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/QBbxGVXGmuBwgQx| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SKyamUXrpdZsBde| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/baQEmNixDNiQbcK| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/YMzSewreBrjUCXk| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/ejuJmKerHEjMBhf| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/imBSYQfKCyUgtwE| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/vRLidkBjPRfaeax| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/QnATpanDmhBFfJF| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/FdrnJylSqCerNLj| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/mxGTfbQKvuVhrCe| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/rzVXBbUpkdxNGFs| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/CHlfjrKgpwvSMks| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/eaKiHRTaOmHqflt| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/qsYeviuGwaDvhCW| End 36;skyphim-VIPTM.net/rJwrQeiHoPQTBPp| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/kGyqGtgFFMZYvDQ| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/WtVdPiRiLgIrlra| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/AUNkuGjQiKkfIla| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/psCdNebMmFWtwWz| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/forFTsnzPkDBmlp| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/NsCgyAGjUuHBdLh| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/YfwQKvrHeTgXFkJ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/fVeuoLHJXYpxoUc| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/YnExYmMFrvzeATB| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/LIJdkNwgVMYuSvt| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/MrqBlFXIUNyCGaJ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/GtbcLeWnZYJoXIR| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/yaLUSlgGzxowDXY| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/xHnMKgPOwAySJFU| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ZheoHsrdKVvldib| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/mtTaTPTsREbBjTF| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/BhfqDPYjZHhSriz| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/AZqAqKlbdOLcaFo| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/XydDKsMqCJWarli| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/hBTJqhkbKsCQoGD| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/PdCRmvocKNnqucN| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/SHxjQdFGTyrmkLC| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/wupdoJXoKAJrMDl| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/OqdQoWjiDOQNleE| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/JCkYVUtBGTUmrEC| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/TfVhvUgwZyYkDfH| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/kaFRMfVlPuGeKid| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/JYOnemFmlMqunkE| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/QnSprTICuUFxyKN| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/uJiNWPxZIxRQZYY| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/HTesEpaLOyirPci| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/MmInGSpAaESKCLc| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/CjCUctobxvRUghs| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/UijolgskdJlIAdH| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/BEOuyFWIdNPfHVc| End 36;skyphim-VIPVS.net/ZbKgfecoqgGNCnq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc