Mối Tình Đầu Nhiều Năm Như Thế - First Romance (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Mối Tình Đầu Nhiều Năm Như Thế (First Romance) kể về nữ sinh Hùng Y Phàm (Vạn Bằng) đã để mắt đến anh chàng học bá Nhan Kha (Vương Dĩ Luân), yêu đơn phương 1 năm, theo đuổi đến tận 3 năm, trong quá trình theo đuổi luôn gặp phải những điều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có đạt được tâm nguyện của mình, từ mối tình đầu trở thành gia đình.
Diễn Viên: Vương Dĩ Luân, Vạn Bằng, Trịnh Thư Hoàn, Ngô Hán Khôn
Số Tập: 24 Tập
Moi-Tinh-Dau-Nhieu-Nam-Nhu-The, Moi-Tinh-Dau-2020, Vuong Di Luan, Van Bang, Trinh Thu Hoan, Ngo Han Khon [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/QZZdjrrJTFLIoNn| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/WawrvuZARfJQNIZ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/gAqfVRTGVhCKwqn| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/fuiQjkUNXgLptOb| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/OeSOWRtNAnuLehl| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/fggFCnunaiLLswh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/LyLWJKIklMAAwVu| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/YDaMXWbtpMsRkTG| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/nOzTgSmVRvklVPN| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ORoSPAfxdjPjUoI| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/FUpgaFpNxrhkTxA| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/WPgpLKZhHJomNpd| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/KPBiukfZGqeCvYN| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/LspMrPlJGaoMToM| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/MQDAqyWKWjOgMRf| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/KdXFjcGwrZCbUGM| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/xOZAfuLtHBLbljK| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/kKiygBWXFiJtEfU| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/EUIeFrEIuphDFXQ| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/IhgSNQOEiDJrCqo| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/mIHyWWbZCtYrXhL| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/wdxLqIXlyPDccIe| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/JezAJDSfsdkDsGN| End 24;skyphim-VIPTM.net/xrEdhlHUAwxNAfT| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/LzivnGofDGyNcrY| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/HSniBbnOomvkCsO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/URvjYJQjdyNGKFn| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/dgrrmNTrjNShJQm| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/LCfqsmGZPEpKtFc| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/sfesuzbdNODXXdn| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/lfYcCBVAaUJOjEe| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/uWkThaiprbsvcHz| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/ecJXMKBogAsNZPG| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/ZSrqUNNPDNAvWdO| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/DvoikEmrIPZNUMC| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/csolvMjPhfwzLCK| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ZnkDKLpVMYPFyQD| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/STaEmEvdVGkpHmH| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/XgFVxmrSuTGjUBA| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/WrNJOsMEQkIczvG| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/mAmocoEWNguWguE| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/UztVOeCNPnkjJum| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/hHWxyeAziYWIoGS| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ObmytxabPjShJFr| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/LBjCZFOetYIwDtP| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/sSHliinxikHUUXc| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/CXgwAfHYzyCQNBF| End 24;skyphim-VIPVS.net/qvUErYKdsNVaOGr| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc