Một Nửa Hoàn Hảo - Nghề Làm Vợ (2020)
[stt/Full 38 VS] [hd/Full 38 TM]
Một Nửa Hoàn Hảo - Mia Archeep (เมียอาชีพ) kể về Chollada (Prang Kannarun) là một cô gái có xuất thân bình thường, có thể được The Plan đào tạo để có học thức và trở thành một quý cô hoàn hảo. Mr. Robert nghĩ Chollada rất thích hợp với Kasidit (Mai Warit), người mà Mr. Robert đã nhiều lần gửi đề nghị mời tham gia dịch vụ của The Plan nhưng không thành công. Kasidit bắt đầu nghĩ đây có thể là một trò vui sau nhiều lần từ chối Mr. Robert nên lần này anh quyết định chấp nhận và gặp gỡ Chollada. Nhưng cuối cùng thì chuyện này không còn là trò chơi với Kasidit nữa khi anh phải lòng Chollada nhưng không chắc chắn về tình cảm thật của Cholaada, những gì cô ấy đang thể hiệ chính là con người thật Chollada hay là một sản phẩm do The Plan tạo ra…
Diễn Viên: Mai Warit, Prang Kannarun
Số Tập: 19 (38 Tập nhỏ)
Nghe-Lam-Vo, Mot-Nua-Hoan-Hao-2020 LIVE;skyphim-HSVS.net/GFzAjZimivIzWuX| [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/lIynhqAlGWcpxsH| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/PVituzuBFHntvzx| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/sAKSZuDFeHqRAIi| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/COxAMebCkgPxnus| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/QpfcxWrTeyhKiVN| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/gHWKpprTRyXAbmV| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/RFTYpQVqUDlPIrg| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/pjdEetzoqbmdwcK| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/QiPDGCbVhFljPwG| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/NqYaUMuBFIrXQGK| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/eIAqevcNqMFjDdf| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/EolPeRfpBvFCScA| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/wYpKdztWEDoDeFA| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/eVbYkCGNhREViNf| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/fzBiEPFpxEMAqQg| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/fPmKnWYQfByPRNx| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/cNQetbJQcMBoIUA| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/lwjJSZAgomRyKOe| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/MGPIptbKvBwXldb| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/yXAWfevwEhwNrwZ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/DiMCuwlqkCQWRZg| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/XfdYNUSfzWghJOi| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/vuBBecshtorxDJg| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/BbgmPcEdCmxcDIE| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/ZQEiUzqgsfnomPY| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/HjTxwoYZUrVzsPv| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/MxRphnbMUDvongp| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/jMrVMJIULncWGzH| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/YCFqSleeRkJKjtW| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/tMgrZXmWGNxUkiV| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/bDTJAJcKTlnakjf| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/lTuBkjXExzwkQbF| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/hvPgUNyBMvgdbIA| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/uiwXHBSiNBkWPuV| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/OkZnauKZeNsmKhY| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/qBznhKxadALtpna| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/DgHcGhCVhfAEklv| End 38;skyphim-VIPTM.net/MLiVsNIbWcmCTAO| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/gcRNmzwjWxXYzUE| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/PeoENwLxoyVGmIj| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/brzuAWoUonAazQJ| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/glioDVUoxRbvcbA| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/hExIvjUPKnCCuSa| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/PhavquLGsVVJcuk| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/tWmLemvWieJQhFu| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/ynrFCwfxZBZvAlE| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/tuhuyMoNdCMOitc| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/fjPldqHELzgcLux| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/rBGWITqkOcKboVa| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/uwxjvsTZRUotNqs| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/UheTgEXmnbTPvNg| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/mIWbKZtJWHcUCgu| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/RRgChMKArraxzIi| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/rxJsgESiOhWiYMO| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ylNoSCriEyxzdUe| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/wzKhedANqlPCWnY| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/EnlIRDvuTcLjAwH| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/DDJxZakGouaimUU| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/CwdVYpEhuNqttgB| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/WcBgCxJzQkRMPJt| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/pAbxpRzinXEwKmy| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/hGeMzMFgwaWEVbm| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/LzHXxyemFKebZBI| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/EqbEvzHwrGhYrsu| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/lGCXEkZbiNhFHdI| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/bJgeDDkGAXMrvWx| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/gbKpYXtJAUwQjSy| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/dAqpsWcppSlIeot| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/enNxgybBGLxKyEZ| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/VUEDJJPAvhopsln| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/kgFznVgfNBRMrFB| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/uFrQDRpmlOEGjLC| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/WjsByLXXumeDAEP| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/ALCFyQYBMZEVPgJ| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/GmmcFcnUOooJKii| End 38;skyphim-VIPVS.net/RdYMQEtBuXwMWeu| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Thái Lan