Phượng Lệ Cửu Thiên - Renascence (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Phượng Lệ Cửu Thiên (Renascence), Hoàng hậu Đại Sở - Diêu Mạc Tâm ở trong triều bị kẻ gian hãm hại, sau một trận giông tố, hồn phách của nàng lại nhập vào cơ thể của muội muội là Diêu Mạc Uyển. Mà Diêu Mạc Uyển giờ phút này đang bị kẻ dịch đuổi giết, ở thời khắc nguy hiểm bị rơi xuống vách núi mất trí nhớ. Diêu Mạc Uyển cùng Túc Vương - Dạ Quân Thanh trải qua một loạt việc trời đất xui khiến mà dần dần yêu thương nhau, nhưng đến khi hai người đều muốn bày tỏ tâm ý thì Diêu Mạc Uyển biết được mình là chính Diêu Mạc Tâm, cũng biết được mình từng bị kẻ thù hãm hại. Vì báo thù, Diêu Mạc Tâm dùng cơ thể của muội muội Diêu Mạc Uyển tiến cung lần nữa. Lúc vào hoàng cung, Diêu Mạc Uyển tìm thấy kẻ đã ám hại tỷ tỷ mình trong đám phi tần, cũng biết được bản chất của hoàng đế Dạ Hồng Dịch. Ngoan tâm muốn vì Dạ Quân Thanh đoạt lại giang sơn. Vì báo thù, Diêu Mạc Uyển lần lược quen biết Sở Mạc Bắc, Hàn Cẩm Y vừa sinh tình lại không sở cầu và các nhân vật khác, nợ tình đếm không hết. Cuối cùng, Diêu Mạc Uyển thực hiện được lời hứa báo huyết hải thâm thù của mình, cũng cùng người thương là Dạ Quân Thanh sống cuộc đời sơn hà cẩm tú.
Diễn Viên: Trần Triết Viễn (Dạ Quân Thanh), Lý Mặc Chi (Diêu Mạc Uyển), Yến Tử Đông (Hàn Cẩm Y), Trương Tuấn Ninh (Dạ Hồng Dịch)
Số Tập: 36 Tập
Phuong-Le-Cuu-Thien-2020, Tran Triet Vien (Da Quan Thanh), Ly Mac Chi (Dieu Mac Uyen), Yen Tu Dong (Han Cam Y), Truong Tuan Ninh (Da Hong Dich) [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/OvaMGdfcRmAILVk| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/OCXtNtJRgjTrAth| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/MvRcwpDRjgcjhLL| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/wXJsnGDqGKvjrug| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/aYxljTCEyWNcowm| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/qbOIJzSGDgRZihd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/lALvpobHSeneeIe| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/tIMVHoOFonThjMh| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/UMYWaQVorDTFfhb| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/JTnAncPAFHsNneI| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/VKpMHaDuFeBGgZd| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/AXBGrMbcZKefznR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/IbyoKRMOZyaAjjK| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/AumlzZGJTQivmhF| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/XUmxKDtmZzFiygh| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/rmQpLxabpGurlit| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/vxeAzOWVsxWRIkH| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/pvZljomfEhOXfCw| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/mqMiyogJBGPlrhx| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/QDLQYEtjiMLzlVx| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/wJhQdmRzQbgUdyu| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/cfLDhEOXuWiRrhi| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/esABysEeUmysYJg| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/QjyvWlqALnWsyvC| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/vgEdgrLiOpWNRAP| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/rosRZzWaAucDRIe| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/tekmUTPDCGLbBgS| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/YRewgPiJsaLnLYY| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/JJCFgXOHjsIjlKT| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/RDGziHhNNSNzxkk| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/qRYxzdHBnNuGiNZ| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/jNCPTdIsgjpvbSu| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/SoyOqhJyiptreyM| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/ZJhPjaNlYIkOhCE| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/EMcJndUKaWREpOp| End 36;skyphim-VIPTM.net/rbzKLrjSczywIep| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/bGLXZsdUfpimmZW| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/YkJezguvlhfAgyN| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/cNczsXheBlNdSup| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/fXNAFXAaDvemQSg| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/uQhfVwGjgeKTCbY| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/oroaDxkAkXEguUF| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/yQZAbstGjFtCwMO| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/WgkvJuVIFFqAXLr| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/fFukbaUZtZKpVCO| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/nBaWpsCwMJArNoj| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/CCyqUfjnfptWISw| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ReANIsClILDrXhy| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/YXnlPYKvNENBKhM| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/eaUJbtuXVISjVje| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/FBFUzmcxNoZnIkq| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/SqcMowzhzsWVjyb| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ujfqFOmHktNSzJX| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/eSkfXkabLpEmzCj| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/naDiyzwPGKNWrgr| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/dudrWXaMJigyWWb| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/YylcPeEvwFJDBAP| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/BfxAOujzpUMDhoc| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/wqgipohGXyrGshA| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/BbJLBuplneuoKCu| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/BbFnorFqyYaDFyj| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/dOgCUEWqfoHKAPZ| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/UcHYJdmLuCMiNqf| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/KtRofOPoTOUJFeE| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/kKIoWCoARdANWhz| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/bTLVtaYwilCwHcn| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/kBGPvoPnacLfprj| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/zTTaRydtNuBaroW| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/EFLApHsIuSaYlOO| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/WUysRfdlJRSPzuu| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/dLrvWNJXppPOluj| End 36;skyphim-VIPVS.net/aloXmYkqRWbBlFI| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc