Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)
[stt/Full 103 LT] [hd/2019]
Sự Trả Thù Hoàn Hảo có nội dung kể câu chuyện về cuộc báo thù đẫm nước mắt khi mất cả chồng lẫn đứa con mới chào đời trong 1 ngày, người phụ nữ đi đến tận cùng của nỗi đau và ôm mối hận trong suốt 30 năm, bắt cóc 1 đứa bé và nuôi lớn với mục đích trả thù. Mọi việc đã hoàn hảo theo kế hoạch cho đến khi sự thật không còn được giữ kín.
Diễn Viên: Cha Ye Ryun, Choi Myoung Gil, Kim Heung Soo, Oh Chae Yi
Số Tập: 103 Tập
Su-Tra-Thu-Hoan-Hao-2019 [id] Tập 001;skyphim-VIPLT.net/JxeGrgTxpetVgvc| Tập 002;skyphim-VIPLT.net/KAyTofkoKmTktsl| Tập 003;skyphim-VIPLT.net/ilNADLPeBYUBdgb| Tập 004;skyphim-VIPLT.net/LNeSsLcEqEdDxmh| Tập 005;skyphim-VIPLT.net/UHElDyGGCUjlWjH| Tập 006;skyphim-VIPLT.net/ffAEhhVTtonBmZg| Tập 007;skyphim-VIPLT.net/oayJhlPTywtBLpB| Tập 008;skyphim-VIPLT.net/yDgMkoXEWecWDDO| Tập 009;skyphim-VIPLT.net/iwzjxRVFpPexoly| Tập 010;skyphim-VIPLT.net/gtrlGcjqBQAyeaH| Tập 011;skyphim-VIPLT.net/BmyfEOBizXAqXhM| Tập 012;skyphim-VIPLT.net/yfQwGUdvUtnSfni| Tập 013;skyphim-VIPLT.net/NZSbSKqZvHpSCoS| Tập 014;skyphim-VIPLT.net/phZWAoFGOHUTPXw| Tập 015;skyphim-VIPLT.net/BUKbLDZNBMUrNJA| Tập 016;skyphim-VIPLT.net/kCDWoOupxeiNTat| Tập 017;skyphim-VIPLT.net/nIAVlpiJxXKCdOh| Tập 018;skyphim-VIPLT.net/JEEZYuytXBaujdy| Tập 019;skyphim-VIPLT.net/uvcSnAFRBXmuUof| Tập 020;skyphim-VIPLT.net/oOfjAHTriRQxzgu| Tập 021;skyphim-VIPLT.net/jIdCCgJnsPmTUJV| Tập 022;skyphim-VIPLT.net/LieYOEKdbtwkAXJ| Tập 023;skyphim-VIPLT.net/oLzrkGvxXYrjMkD| Tập 024;skyphim-VIPLT.net/ekpgYMlazWbuzLs| Tập 025;skyphim-VIPLT.net/AJgSabuAvdgpsuR| Tập 026;skyphim-VIPLT.net/zGdFkWdennvmwSu| Tập 027;skyphim-VIPLT.net/wIrQdYlkFyaNZdU| Tập 028;skyphim-VIPLT.net/AWipCYjXTitcQnM| Tập 029;skyphim-VIPLT.net/FuFsdVVEXXoslGo| Tập 030;skyphim-VIPLT.net/AwadDMehQEuPzsZ| Tập 031;skyphim-VIPLT.net/aWclyFKnfkRZpjh| Tập 032;skyphim-VIPLT.net/JzZjewwmrKrELwb| Tập 033;skyphim-VIPLT.net/MddlklEHcNDPmGa| Tập 034;skyphim-VIPLT.net/vteknuwlqAWhIJT| Tập 035;skyphim-VIPLT.net/ZFkwGzWVpvIIFXo| Tập 036;skyphim-VIPLT.net/leIGhOwPYSxAQkf| Tập 037;skyphim-VIPLT.net/QgGbJpByyWMCGZK| Tập 038;skyphim-VIPLT.net/umLjJBJAtLXQJzJ| Tập 039;skyphim-VIPLT.net/JDRjoZsTBibDlyg| Tập 040;skyphim-VIPLT.net/WTBjpjAvFsqhFdr| Tập 041;skyphim-VIPLT.net/qUrvzEFYHDTgadS| Tập 042;skyphim-VIPLT.net/xacCQDhPmtsiROB| Tập 043;skyphim-VIPLT.net/UqdjvRaYRaaXLNv| Tập 044;skyphim-VIPLT.net/xTCntjGOhiMKlve| Tập 045;skyphim-VIPLT.net/ciJxDbyVVEeYXTa| Tập 046;skyphim-VIPLT.net/piLdMqzdxMeMveG| Tập 047;skyphim-VIPLT.net/IbZtnOJbcJGDFep| Tập 048;skyphim-VIPLT.net/tlnAPZUqcxhuMiP| Tập 049;skyphim-VIPLT.net/PLuFTqKmpuprVNE| Tập 050;skyphim-VIPLT.net/BkRhyUVtTwxprqb| Tập 051;skyphim-VIPLT.net/uEPWfptZeVLyJXI| Tập 052;skyphim-VIPLT.net/fGZkmbFwejCWvlD| Tập 053;skyphim-VIPLT.net/eQcomjxONGxQayv| Tập 054;skyphim-VIPLT.net/afyvvSGlGMQnqnW| Tập 055;skyphim-VIPLT.net/KshwXXCZIFxDmPl| Tập 056;skyphim-VIPLT.net/QMKVNJMGWUIOXhG| Tập 057;skyphim-VIPLT.net/DbRaCiADfjErGqc| Tập 058;skyphim-VIPLT.net/JbHBukXkazPvVsT| Tập 059;skyphim-VIPLT.net/EKSOqVuTeYPFNGK| Tập 060;skyphim-VIPLT.net/BdgFdAVHEhoIQDW| Tập 061;skyphim-VIPLT.net/lxuFxWHZbwwnocS| Tập 062;skyphim-VIPLT.net/upWHZKkXiNdmtIx| Tập 063;skyphim-VIPLT.net/SVyozKoUmeXxEDv| Tập 064;skyphim-VIPLT.net/CSqsFyhtNXZgnNM| Tập 065;skyphim-VIPLT.net/IeoWWoCYkYIHvzt| Tập 066;skyphim-VIPLT.net/IYnfCQQElKLmxLl| Tập 067;skyphim-VIPLT.net/nNGLEkppLPvAePd| Tập 068;skyphim-VIPLT.net/EODGjKJMxGbXUwW| Tập 069;skyphim-VIPLT.net/ThMpqrhVPEXLSvx| Tập 070;skyphim-VIPLT.net/iPUESVrTqahhcgU| Tập 071;skyphim-VIPLT.net/FoYydogciBznuXu| Tập 072;skyphim-VIPLT.net/gvnwYJYcoPFRrAt| Tập 073;skyphim-VIPLT.net/SkDRdlfPVLeKMQJ| Tập 074;skyphim-VIPLT.net/QuwzvKFFaaCkMFf| Tập 075;skyphim-VIPLT.net/XNdaicyDkEyoFBj| Tập 076;skyphim-VIPLT.net/iYJzmBAJXMHpfFV| Tập 077;skyphim-VIPLT.net/dlaLbMjVfWhevzD| Tập 078;skyphim-VIPLT.net/dDbnvekGIhDhcPR| Tập 079;skyphim-VIPLT.net/ZjyhmDUMDavYwgI| Tập 080;skyphim-VIPLT.net/cFmoWYbaMuVeZPq| Tập 081;skyphim-VIPLT.net/GaUwuQHgfixJWjo| Tập 082;skyphim-VIPLT.net/XuexpdPIpOHOOhA| Tập 083;skyphim-VIPLT.net/KPWkmJPsYyZdkOU| Tập 084;skyphim-VIPLT.net/mbPgmdVevYqhLMJ| Tập 085;skyphim-VIPLT.net/rGCvXzBbgTUqaLH| Tập 086;skyphim-VIPLT.net/GPhrCUehIMdQKrW| Tập 087;skyphim-VIPLT.net/FRDotQWsgNuJhMq| Tập 088;skyphim-VIPLT.net/AyNOsvXcxFiRzkj| Tập 089;skyphim-VIPLT.net/kgqTcAYPOvDRcwR| Tập 090;skyphim-VIPLT.net/crNORQwVTBMpUQT| Tập 091;skyphim-VIPLT.net/InWGCVlqcoeJTdw| Tập 092;skyphim-VIPLT.net/JKhMagvzcEqCzVZ| Tập 093;skyphim-VIPLT.net/vQJxNWEpzjaaLBV| Tập 094;skyphim-VIPLT.net/CTwjbovNksGImwY| Tập 095;skyphim-VIPLT.net/EoArtkuxtNdHOdV| Tập 096;skyphim-VIPLT.net/ClQShNSBoIniqrO| Tập 097;skyphim-VIPLT.net/pFNEPvhFqOIlToq| Tập 098;skyphim-VIPLT.net/yZnOSjnuPrLXUuc| Tập 099;skyphim-VIPLT.net/myqHBRFOeKEuPaP| Tập 100;skyphim-VIPLT.net/BOzcVKRXSVOqVHa| Tập 101;skyphim-VIPLT.net/vtKnQmGiZCuMMqv| Tập 102;skyphim-VIPLT.net/JdBLIsHyqnRQVOi| End 103;skyphim-VIPLT.net/nHCmUirolyuRYQv| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc