Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)
[stt/114 Phút VS] [hd/2020]
Trong Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc, Đường Tăng (Phùng Thiệu Phong) và các đệ tử - Tôn Ngộ Không (Quách Phú Thành), Trư Bát Giới (Thẩm Tiểu Dương) và Sa Ngộ Tịnh (La Trọng Khiêm) - vô tình đi vào vùng đất của Tây Lương nữ quốc, một nơi mà chỉ toàn phụ nữ được nuôi dưỡng và được truyền dạy để tin rằng đàn ông luôn là kẻ lừa gạt nhẫn tâm trong tình yêu, cần phải được diệt trừ.
Trớ trêu thay, giữa Đường Tăng và Nữ vương (Triệu Lệ Dĩnh) lại nảy nở một tình yêu, dù Quốc sư (Lương Vịnh Kỳ) cố gắng ngăn cản. Theo lời tiên tri, sẽ có một ngày, có một vị hòa thượng từ Đông Thổ dẫn theo một con khỉ, một con heo và một người đàn ông lực lưỡng đến đây, thì đó cũng là lúc Nữ nhi quốc đi vào con đường diệt vong. Vậy Đường Tăng và các đồ đệ của mình sẽ làm cách nào để dứt ra khỏi những trớ trêu này?
Diễn Viên: Quách Phú Thành, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Thẩm Tiểu Dương, La Trọng Khiêm
Tay-Du-Ky-3-Nu-Nhi-Quoc-The-Monkey-King-3-2018 - Quach Phu Thanh, Trieu Le Dinh, Phung Thieu Phong, Tham Tieu Duong, La Trong Khiem [id] Full;skyphim-GDVS.net/ZBO94wLBMVeUyDf| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc