Thái Cổ Thần Vương - God Of Lost Fantasy (2020)
[stt/Full 52 VS] [hd/Full 52 TM]
Nội dung xoay quanh mối duyên giữa Tần Nhất Thiên (Thịnh Nhất Luân) và đệ nhất thế gia của Nghệ Quốc – Mạc Khuynh Thành (Vương Tử Văn). Hai người cùng sát cánh bên nhau chống lại ma tộc đấu yêu hoàng. Phim kể về Tần Vấn Thiên thuở nhỏ yếu ớt, từ nhỏ bị ép đến ăn nhờ ở đậu Bạch gia. Sau này, Bạch gia cậy quyền thế, hủy bỏ hôn ước với Diệp gia, càng muốn giết Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chạy thoát, vừa lúc gặp phải biến cố trong hoàng thất. Tam hoàng tử Nghệ Thiên Kiêu soán vị, Tần gia trung liệt bị chém cả nhà. Tần Vấn Thiên tránh thoát một kiếp, một mình lẻn vào hoàng thành, lập lời thề trừ bỏ gian nịnh, chỉnh đốn quốc gia. Trên đường đi, Tần Vô Viêm làm bạn với Nhược Hoan, tới Cửu Hoa Môn học võ. Không ngờ Thái tử Nghệ Vô Vi cũng đang ẩn nấp ở đây. Tần Vô Viêm cùng Mạc gia trưởng nữ Mạc Khuynh Thành bảo vệ Nghệ Vô Vi, giúp Vệ Vô Vi trở thành hoàng đế. Cuối cùng, hắn không màng danh lợi, cùng Mạc Khuynh Thành ở lại Cửu Hoa Môn thủ hộ vệ quốc.
Diễn Viên: Thịnh Nhất Luân, Vương Tử Văn
Số Tập: 52 Tập
Thai-Co-Than-Vuong-2020, Thinh Nhat Luan, Vuong Tu Van [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/xxgVQbzjnPSrMeS| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/znUvyNXKQPJCLYK| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/rkhqOnvuoBmZdJH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/PlPdUeZbtpzeezU| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/kvWVrPRUZxAldnw| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/kSAbKClRCteQmIt| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/lPXlNGcTJkAvYCP| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/QozcegtLabEaFcC| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/rpBbcJcKfYtZudg| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/MZCFDWpiBzuYvis| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/QJHXmshxUvcBdOB| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/WQKvLWONCWIPUDa| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/nVojVKpGeOaCkXS| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/KEkHvbBNmZhXnvU| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/lorqkVECwkXphej| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/oikZnCWulXVYGrG| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/glsaWgYjtybKweL| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/DGXPsWBgUTKsvqs| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/JibfuyqEVQeiZPy| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/ftgjHigaLdcUkvy| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/apBHKrvlXhqCcFQ| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/GRydJvCyPXGPAQT| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/PxlLAyrRoTBhqCQ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/znipdOxmNMShFgy| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/JRjSOodNQaJncpE| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/ccRPrjbgLsIxCbA| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/jfGHZzCNJLNROrE| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/khXdQqWbGHvTKKt| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/UpsElKuVQgwGEmu| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/wTuWnTgqCqybrWT| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/oBrCgxJEqNTAPEW| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/ZxOffTCGAVpMxra| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/PksmjnDMzaVFdmh| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/PpVnBHunZquohSO| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/GaqJARRPzoDsEtc| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/QdXHYCeTtToAwsH| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/gsFHCqWWjabHXCh| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/dqPYwQGFelEYeTs| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/ZQDhYHZqTsLgCTo| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/CuDZckQaRvZrxsc| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/qbdTxzuRruMqeYx| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/arkSjYceZwEuZbw| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/IlSfRmRrbsnmFib| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/WMeStfmhckplsVb| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/WMaBJxwbJRqXlRk| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/GDJrPgnhUCZulSq| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/ZjGifmgxRmHFitf| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/tEOTEMhRhRawqnO| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/yjqCEVWXpsCxeQV| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/kgVTJGkdjnasvFs| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/hmWwPDNujapmpIY| End 52;skyphim-VIPTM.net/symhwsAAqbFvtBr| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/fVdFqUecNBXxfyR| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/zKiTthAOnqomHNm| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/BimVxfHyhPEFvLB| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/lKWcMdJXFmArOnS| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/ERDuuRtrpqllxqz| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/BWwFPZASWRMTBDm| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/xaHwHYVWDhTXYii| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/sivmrsTyLgjascU| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/EorgtBbdqzaLFlw| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/GbnxStKUYQLKgKJ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/xZapvQztZqvFyWD| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/aSgBlsiDXdVqbtO| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/FBYudkrDRGdaEXQ| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/NBrwwrWfoJBpaLQ| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/BtmEuCjzoxvnhqz| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/QluGHHSQqnrYDKs| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/sZsUISPryXEZDuZ| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/nSFksfoCjPBZWla| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/cwCwuVWfdmbeynU| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/NfUMEmEVAHAxutm| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/oRxVHKrZbKnvrru| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/lnylZRRmVuWNTCO| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/uHbuAGYlTGLoBss| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/iysVFQILxwRhivj| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/hmahznbyUvAuEzi| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/XNIEFwcwZgWPlDI| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/lephwILEYdtXicC| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/VKJWPQlYziPOLbs| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/psabFAYlyUETxVv| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/xQxjtMUIBIkZkxo| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/drfqwCjirkoqCQg| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/EkdHSvQxHRBhHrn| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/SURyZEbWVIkwGDC| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/hqgKGWKBzBcYPZA| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/iKHfjMiJPfZFdQj| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/fMmoffjEdMqIybj| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/LPIccllspqTGwRi| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/tLckfcNarmARZfn| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/XDBfwxrHOZvPVMZ| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/qfDIBUgiWNxeSvh| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/llOiGPTVbbykXCF| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/NQfYhFaWIwtTWSH| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/GcORODlikFpWSOB| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/MmChVMVBbDvHHZy| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/KLPVsEgLKqFBvcA| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/xvVwpaaNWqmpBQH| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/hXjvktoGhiLBlBl| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/JdCNabGwsninrev| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/pdkPqQwgipiFuPr| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/XjqHVGJwbbDkvAm| End 52;skyphim-VIPVS.net/uiKoXcJzNKymSBb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc