Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp Tập 1 – My Unicorn Girl (2020) một bộ phim lãng mạng tình cảm với chủ đề mới mẻ: bộ môn Khúc côn cầu. Tang Điềm là một cô gái đáng yêu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, cô đã hứa rằng mình sẽ được nhận vào trường học cũ của mẹ, Học viện Thể thao – Đại học Lục Diệp. Thật bất ngờ, cô đã may mắn được nhận, nhưng cô đã trượt khỏi kỳ thi tuyển sinh Hoa cốt. Tình cờ cô được thuê ngụy trang thành đàn ông để tham gia kỳ thi môn khúc côn cầu. Bởi vì bộ môn khúc côn cầu trên băng không tuyển các cô gái, cô phải đổi tên thành “Tang Điền” và cải trang thành đàn ông.
Diễn Viên: Quan Hồng vai Văn Băng, Trần Dao vai Tang Điềm, Lý Cửu Lâm vai Thẩm Uy Liêm, Ngao Tử Dật vai Tang Trạm, Mã Trạch Hàm vai Mạnh Na, Đới Nhã Kỳ vai Phương Tiểu Nhu
Số Tập: 24 Tập
Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-2020, Quan Hồng, Trần Dao, Lý Cửu Lâm, Ngao Tử Dật, Quan Hong, Tran Dao, Ly Cuu Lam, Ngao Tu Dat [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/skZKtgZruTDIMCd| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/mSkyhdLTAOtRTHe| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/cUKTAzuXaSeWLyH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/yGiHNzgBnDmjTHw| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/fQHNFXNFMTeXstt| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/mHZCyQrbDVcqmnh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/YdqHtqyzQueQvwG| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/amVNhPyMXrVwzNL| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/nmoqMRlVdVzeZgJ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/bdrfLKQJPqELdlc| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/oNtaQcPhKGAKlFl| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/MkzBXxhSyygQPTk| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/yPpZPCOQswFFANv| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/nOLSgAeFJTBnFRi| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/kSjKTrGsjdVqKoG| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/OsXvZbpzoeCQtQA| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/wvXwTMGPAJRiSYd| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/HmVKHdWXFoXtAfa| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/vsklToIybFbepoR| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/cmZtkakBYAsUCrY| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/YrWJTnxsrdbPQGf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/VnTCvWaMHiZQiDs| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/lOSRXBEVxaizfeo| End 24;skyphim-VIPTM.net/NPXZdKulvkFSjxB| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/ngNRJVNUDiROFAr| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/dOugFramMmCBWRV| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/uAgxNCnaeNGTmPF| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/IjnzJMkbyWEgrDA| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/piuhNIBwnkKpTea| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/xmixpGMxJwUudnQ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/MbNKIOwdQeIZEql| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/WtqdoZuWFePtRDr| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/AXbWGvhJdSJDEmI| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/gNvwBgdyEyULFDo| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/LxTsqIiXNpeEkkj| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/WswIAqZMpUQaqKp| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/VhobStgKJpIYcla| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/XaTzdCmTGYbSCXX| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/NwkhRMPvforAoTl| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/RGGGOLmeRfKzeFt| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/jYnEnGwaPUmAEpU| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/yPHYasVHdvIMihT| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/XvdehGfTRivUjBT| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/SpTBhgIVtMXGMzN| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/dxIaMNzkdxudWbz| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/TOkSOILZhngDnfa| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/NaPwZkrDjmnEepW| End 24;skyphim-VIPVS.net/EOokzmHQXpcfGgt| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc