Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love In Time (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Ước Định Thời Gian Yêu Em – Love in Time (2020) kể về câu chuyện vì để cứu sản nghiệp của gia tộc, không còn cách nào khác mà phải ký “hợp đồng hôn nhân” với oan gia thời cấp 3 đồng thời cũng là người đi đầu trong giới đầu tư – Lục Bạc Ngôn (Nhậm Ngôn Khải). Hai người có tính cách khác biệt lại có hiểu lầm từ lúc trước, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, mở ra “cuộc chiến cùng nhà đầy ngọt ngào”, từ đó dẫn đến một loạt câu chuyện thoải mái và ngọt ngào.
Diễn Viên: Nhậm Ngôn Khải, Trình Tiểu Mông, Triệu Thành Vũ, Phan Nhất Y, Lưu Vũ Kỳ, Lý Tuấn Phong
Số Tập: 24 Tập
Uoc-Dinh-Thoi-Gian-Yeu-Em-2020, Nham Ngon Khai, Trinh Tieu Mong, Trieu Thanh Vu, Phan Nhat Y, Luu Vu Ky, Ly Tuan Phong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/XFyZRLxrdEgGOcu| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/CNsCckvQTjhpuno| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/elphrPEFcfwGinP| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/QFlmefpDIRFIidD| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/fcXDvvHqfMydofu| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/BUmFXutIbnZESVl| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/jtkEvsjhnjxvRlM| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/yuwNUGaifGMdluw| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/tfKsHmwhcBzTWPR| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/dONKgYneFzDuVIh| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/TiWGboaVKiQMqFU| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/grfvBDalDYMHKdV| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/GzeYFXnZQXZiumk| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/GYRWOWtPuqiVEKp| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/kubAhEaGMlUEwmz| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/nRiLhENqVQrevEw| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/RlETthFjDcEERSE| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/efUpngSNEGkeRSs| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/EcKofOeXZoSirOh| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/xZAVQyplIUNkbGK| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/RQiivLkssGFXFEn| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/QyLBrbWLHsEamVD| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/OiKDgylBlYeQaSX| End 24;skyphim-VIPTM.net/giQXgEoDbERkLgY| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/rxtrfoSHwIgUPPm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/FJPoAWeMVcanisW| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/KHWvJlVOfcrPLST| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/vAeXoWkIhKRbCxk| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/pNszTozUehVpSXB| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/xvwWGpPrcXmZCVL| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/qFbZtQcsamwJCVs| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/frRNMbJtBxOIXcx| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/PHhyXXdOIFSDJVm| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/wPkuCMUGIgGTmHx| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/OnggzAMJqEjylID| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/uUtYguogjESkmjT| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/hjRDEVAemRJjXrS| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/mPgSXiMKTyDYojJ| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ADHwTBIlMfuWxai| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/fHaUhwMwKVgtDUf| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/PPaRQPzEJRhVQno| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/LTxBntIVaGKgNsb| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/EDnHskrDMqnhQSe| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/fflnTfkdutAapUn| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/FNwmYyKnLZoOczV| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/kypWrXgPlazxtuN| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/bfLiaNMCwJgsErQ| End 24;skyphim-VIPVS.net/bGXqipgQrlJdJEF| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc