Vũ Canh Kỷ - Chronicles Of The God's Order (2020)
[stt/Full 114 TM] [hd/2016]
Vũ Canh Kỷ là bộ phim hoạt hình 3D xoay quanh nhân vật Vũ Canh là con trai Trụ Vương (triều Thương) với ý chí muốn phục hưng nhà Thương thay thế triều Nhà Chu. Bộ phim với đồ họa tinh xảo khắc họa chi tiết nhân vật sâu sắc nhất.
Số Tập: P1 (Tập 1-30), P2 (Tập 31-72), - P3 (72-114 trong phim ghi 1-42 P3)
Vu-Canh-Ky-2016 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/jhQENzEJUrhyuWP| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ndNRlXrOTqzOwJu| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/NKCECFAmXXWeioH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/OZovvLcRFzioILt| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/GXHvGwHTZpTgkut| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/TvjALYsiBLaZWsP| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/HClpvDaRwmcwDgb| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/BYkgfcLhWrdWPQJ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/tMhDiFfeHhgpQJC| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/GkVpFvdpslWOGLE| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ZitpURxebKKqEcK| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/DwbVBrDVwhHNmZq| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/QapRKJCPkvOyefB| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/sSWIJoZnJAuyGyY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/JtvIVIfaXaxOtVs| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/oSRNzACbZZXQWPi| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/lSSyJAcjxgFLNKo| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/vvuoHRsIMkVfKyz| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/eqOTfMAjOFnOxlX| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/xTszTybHaQuGYXK| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/hnapfMgPwXiZmiW| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/FOoGPZkhIZfXDtJ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/EsdhSETiXuGuZey| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/rMIOtMeZuwETtGp| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/GOYDmfinDgmZvOq| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/vJEunKoKejgwQkM| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/FKAugIxCFusqVNc| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/bLIajCiKQnvtERV| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/PNrBrbrxZIXVCcA| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/WbmuEBfjpSDcucY| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/HKExmMSIVsuRsAI| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/rXCZVorgtiirRHd| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/wYAKCNVbXUHpTNf| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/SZutiaxDKrfZGOB| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/MOXcZCBuqSEHWFG| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/FQMrWVBXPHNUkhE| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/YrlfpSzufrpHajw| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/IEjXtxpqgiddPWA| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/rMckPFTqWsgcVnV| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/ZnSEWDsGWJBZppy| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/owwdVyuKXOfriDh| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/icdTQAYlWnIdPuD| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/VSJKGRAGOmSIlLk| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/IJKVuMySGrhsCLA| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/eHOSjPfLtbmdBTS| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/USTXwpdyKHourAi| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/AKkneyOoWzwwgiJ| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/ugobWthWQisYTJH| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/OWCwqKdwRZxNQcB| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/uTYCoDnnnZWXcgN| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/qfOyzaMBEYNpsHL| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/VkvEkZPAcfcrGyJ| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/ICPpUoWSovHgGeO| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/VjVZzkqhSGOIqSO| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/OBCbfaJvUIBdUzu| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/MQJnUIDGzUCVgsG| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/DvCyCwsrzUoxJga| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/roIaurkNbTKdDlH| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/XIwsXaYNNlxaNoc| Tập 60;skyphim-VIPTM.net/SdZmrjsuejepFeI| Tập 61;skyphim-VIPTM.net/igWpOtOtoFrohBY| Tập 62;skyphim-VIPTM.net/AVqMsRGIEUBKyDD| Tập 63;skyphim-VIPTM.net/bqOFMjFtGYoaYOH| Tập 64;skyphim-VIPTM.net/PibEzeKZptKefZZ| Tập 65;skyphim-VIPTM.net/dbePMtgEdLOmCHP| Tập 66;skyphim-VIPTM.net/zFwpDPVUNTovfZr| Tập 67;skyphim-VIPTM.net/vIYopYbixCRZxPe| Tập 68;skyphim-VIPTM.net/QvASCClFljIuHzE| Tập 69;skyphim-VIPTM.net/dTfqcbGARhrZXBS| Tập 70;skyphim-VIPTM.net/HnLqbEsGsiuhHzQ| Tập 71;skyphim-VIPTM.net/IjHgLCJkdHqIQlM| Tập 72;skyphim-VIPTM.net/hztkVUiDCxtkTca| Tập 73;skyphim-VIPTM.net/krDpjUtPHiNpJlo| Tập 74;skyphim-VIPTM.net/feAEZEjqUmPOKBf| Tập 75;skyphim-VIPTM.net/qTLHfohUetGzWdE| Tập 76;skyphim-VIPTM.net/yFXqauOKOacGTtv| Tập 77;skyphim-VIPTM.net/rzzXmSdcoQrmOMT| Tập 78;skyphim-VIPTM.net/alaaLjsPhqXQdsy| Tập 79;skyphim-VIPTM.net/VvrbpyIrWdkEtfv| Tập 80;skyphim-VIPTM.net/jKcODauvhnzZPYC| Tập 81;skyphim-VIPTM.net/VBNFCRlXdDtPHYA| Tập 82;skyphim-VIPTM.net/ilhaDiQbYQeNFop| Tập 83;skyphim-VIPTM.net/qSwRTnrTDfViWiI| Tập 84;skyphim-VIPTM.net/TljOwovEsLzVKyI| Tập 85;skyphim-VIPTM.net/fscToqGQPbLYMQp| Tập 86;skyphim-VIPTM.net/xxYysRRDjdhfhiq| Tập 87;skyphim-VIPTM.net/wTRNPbGMdTdYunz| Tập 88;skyphim-VIPTM.net/jzfFiNjeiWONDzr| Tập 89;skyphim-VIPTM.net/LrhuhtSEqRwIWUm| Tập 90;skyphim-VIPTM.net/crfwCRFSlctJIfM| Tập 91;skyphim-VIPTM.net/ezryMHCOEUXMJuC| Tập 92;skyphim-VIPTM.net/BarjyssDhxsxGPV| Tập 93;skyphim-VIPTM.net/rbsrfLKuuCzEYgR| Tập 94;skyphim-VIPTM.net/knfRqrQfzBssSiA| Tập 95;skyphim-VIPTM.net/NSsbpkjOLooYKOp| Tập 96;skyphim-VIPTM.net/hoAhozFZZrjiXIn| Tập 97;skyphim-VIPTM.net/CRwGfOwsPNsrgKQ| Tập 98;skyphim-VIPTM.net/rLOpSqxDEGCDRrO| Tập 99;skyphim-VIPTM.net/XqLnkQPRvaeHUhI| Tập 100;skyphim-VIPTM.net/KBMSUipcvqiEvZL| Tập 101;skyphim-VIPTM.net/sXyNbaEKlJDgxJy| Tập 102;skyphim-VIPTM.net/qGbAJAjaTMFmodE| Tập 103;skyphim-VIPTM.net/aaxlApAbYDhynmN| Tập 104;skyphim-VIPTM.net/mArNEmibftIqeqr| Tập 105;skyphim-VIPTM.net/RRFKkxJTAyPWeqH| Tập 106;skyphim-VIPTM.net/KRkxlCMtvtbJCWP| Tập 107;skyphim-VIPTM.net/ZsTrHxXWjIkpoGN| Tập 108;skyphim-VIPTM.net/zmfQcPvGfytedQr| Tập 109;skyphim-VIPTM.net/bpVGnpFVxCDspgA| Tập 110;skyphim-VIPTM.net/LafZYPatabziJxb| Tập 111;skyphim-VIPTM.net/UUIiovcMgshrIDg| Tập 112;skyphim-VIPTM.net/uvmCwEBcUCYAQcl| Tập 113;skyphim-VIPTM.net/HLYiRktttqMipgJ| End 114;skyphim-VIPTM.net/PSDajJFkpkpbEVU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc