Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)
[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Yêu Thủ Thôi Hoa (Hoa Thần Giáng Phi) kể về vị tiên tử Giáng Phi (Can Đình Đình) vì báo ơn mà xuống nhân gian, nàng nhất kiến trung tình với Tống Dật Trần (Hàn Đống). Khi hai người đã ở bên nhau, nàng lại vô tình bị yêu thụ cướp mất linh hồn. Trải qua nhiều biến cố, dẫn đến một cuộc đại chiến giữa yêu và thần.
Thời Lượng: Hàn Đống, Can Đình Đình
Thời Lượng: 79 Phút
Hoa-Than-Giang-Phi-2020, Yeu-Thu-Thoi-Hoa-2020, Han Dong, Can Dinh Dinh [id] Full;skyphim-VIPVS.net/CGASQXxnYqsvqsu| Tập A;skyphim-VIPVS.net/yPeKFvvUAdZEyoa| Tập B;skyphim-VIPVS.net/gjJrbfQbuAFWZCe| Tập C;skyphim-VIPVS.net/ocTCllGaJzPVnNJ| Tập D;skyphim-VIPVS.net/WAskQpHwPYVNvlj| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc