Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)
[stt/Full 60 LT] [hd/2017]
Phim kể về người phụ nữ trân châu tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương, Người con gái này khi chiên tranh xảy ra nguyện ở lại Giang Nam để giúp đở người dân và được nhiều người phong tụng.
Diễn Viên: Nhậm Gia Luân, Cảnh Điềm, Mao Tử Tuấn, Thư Sướng
Dai-Duong-Vinh-Dieu-The-Glory-Of-Tang-Dynasty-2017 - Nham Gia Luan, Canh Diem, Mao Tu Tuan, Thu Suong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/kqHGLWqYwHKnIJW| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/cjiDDqWlazIxBgy| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/CkFgKGwZcBUyXlb| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/fIzFNNghWTuChZH| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/BzFMLdKtemIBtxb| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/qvHQNOSgCUPbADB| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/uIhbupHdaxocGjX| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/LFFjfEGrpNnsrsX| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/HasXJzEphGXCUGP| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AXdRUyUyrxMIbVL| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/tOpuJRFJnzftvMN| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/GBRlpMIsNrVhOIw| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/EWTcdayUzoDYyqb| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/YLbDXiKpEbOJksH| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/DvnJYBqwTAjneOS| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/AyUOymxWndJPfGV| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/QEPAjqiZHVFKyws| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/eJCZaIeHAOiThbx| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ETALgeXAvlEMRnU| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/YdjJnptBeIhHZJi| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/sUiaGmHxjkGYwYf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ocPHqkXgtliZmYj| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/vwgSeTCjkHRSwCQ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/nranNVhaBAxcUBC| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/XYJkrozygLpKDFd| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/UCVFPpZdXkqRAPt| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/znoAUOHlyELEuOO| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/VvArXPpjSZkiQbh| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/dvVuOiXLsClLfpD| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/OYgzOCjWsNokkfB| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/cSLOzfrVERTbzCg| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/IDUEsLwnFjpaHyN| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/AWKyMnDtxYLVGOz| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/MrkjaoBWsJUmbvA| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/vInqftXyzGLHcab| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/XLvkUmFqdWpxeTA| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/sFuVtLnCjkPPPaU| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/isiWcJQVaVyVXHP| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/AZxJfYKWUsjtDFq| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/csxlFTwCIRSqCpi| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/hlYCXglWNyjKhUH| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/AiSmswojvqbgQBr| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/yokIScQqwPIlBgX| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/lOKJQhcFsOPgwFG| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/xhZElZoSuweEjmD| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/NyxydLAKZvVbpeA| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/cqGjuUlDCmnDRPf| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/ZxjwFzqFaPooPZh| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/SqgGxxTCBigQgsK| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/lhztOehWkTjgAXy| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/jiuaadVlYHvqKLT| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/QLSOwYDlzKxOthr| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/sJFAYHTtSXCUujn| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/AumncSRcNqDbqcm| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/nfdINPkujeEveHY| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/BFhsECLPwMFbXff| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/QGjbeMIrzrhlkfy| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/XpgeNWsalHUuitk| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/VPCWHVtZxToGuiR| End 60;skyphim-VIPTM.net/yGDqwbeIoEQHAhq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc