Cẩm Tú Nam Ca - The Song Of Glory (2020)
[stt/Full 53 VS] [hd/Full 53 TM]
Cẩm Tú Nam Ca kể về thời kỳ Lưu Tống Nguyên, thiên hạ đại nạn suy yếu. Giám Quốc Lưu Nghĩa Khang vây cánh chưa mạnh, vì để thay đổi thời cuộc Lưu Nghĩa Khang bước ra chốn giang hồ. Không hẹn mà gặp cô nương thiện lương chính trực Thẩm Ly Ca. Hai người liên hợp trừ hại Sĩ Tộc Lục Gia, tình cảm ngầm phát sinh. Để chống lại cường quyền, Lưu Nghĩa Khang hỏi cưới Thẩm gia, người này là Thẩm Ly Ca. Lưu Nghĩa Khang hoài bão thiên hạ muốn canh tân để yên dân, loại bỏ giới quý tộc, khuyến học cho phép dân thường thi cử làm quan ảnh hưởng đến lợi ích của giới quý tộc. Đối mặt với sự uy hiếp của giới quý tộc, phu phụ Thẩm Ly Ca ngoan cường chống lại, lại bị Tam đại gia tộc tấn công dồn dập, loạn trong giặc ngoài nối gót nhau tới. Lưu Nghĩa Khang bị buộc tới tuyệt cảnh. Thẩm Ly Ca thủy chung bầu bạn bên cạnh, giúp hắn cố gắng xoay chuyển tình thế, thi thành chính sách mới.
Diễn Viên: Lý Thấm, Tần Hạo, Cốc Gia Thành, Thích Tích, Quan Tuyết Doanh, Long Chính Toàn
Số Tập: 53 Tập
Cam-Tu-Nam-Ca-2020 - Ly Tham, Tan Hao, Coc Gia Thanh, Thich Tich, Quan Tuyet Doanh, Long Chinh Toan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/YQpdkQKUbOzxDuu| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/fKhBpimNTiVbxKZ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/lkxVADQWfZTzSop| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/kSQrPhysmdzVCAI| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/xzYkWniJQSbyDim| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/voNMEZRWTtMhJwe| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/evmlpePzkFZASTk| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/UPTyaSgTIgDdjoQ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/RSLijEbCXpqvrQd| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/mIxEgPRBZshaAlN| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/nfGGeMxFTzxdQmE| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/jBxbkLsrRinXPEo| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/oHIXiNtfAihhDJT| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/rHIsXeUImGwEXTy| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/zkUxvcrRwIIPaAJ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/cPPSeqvkQCAdiFn| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/mXmYUjzCeEfqEjP| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/RSAaNolmrjKJzZe| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/IEQOFFBsEyFIVcj| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/gqheCsSqKbPjcVg| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/AQNmJVMApJbPRnY| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/qTzoBUgEAKsdRBn| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/YsJUTsLMeaatDCe| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/IDYFSOQQRGePIuC| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/tEunsNKwQQVGqqa| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/KEqvOcdeiMYwTEE| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/QoDfFtKxcGnPWAQ| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/OjpZLBzthWvfuXc| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/WroxStWMqqWELoF| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/UFRWcrfgBKjdRIw| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/YbAPnzLzXVLlkJu| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/JtvaSkfDXOzYNMI| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/CupSURdWaDyDotD| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/mQCyKlakFGwdpxL| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/vtNqNlMJhpSPfwx| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/dOiXgmWEwQrdRJs| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/ehsjACnrzdwImRL| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/QOqhSATPZbnQscd| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/nghFMNdlfbQEJnM| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/BbZboxtSLefhYTE| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/pgrRAHMLZYXkRGE| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/iVcOGeaBhEeJzcq| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/UVFDFRdmVtZewlM| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/UGrHWYdcHSZLenG| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/sySOUYNpTuGYQaq| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/JtYoJiVgEjLfYZd| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/XViyBagOFtCijvq| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/lFqsQEVuTrZEpvG| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/MLobOQugjJUYYhn| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/BNaVFgNIZEuzFIR| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/LaznUdkKqRWLtwC| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/HATwRHaIiCELzrU| End 53;skyphim-VIPTM.net/ROdWHCCvLXbSJth| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/YLGODljmgBgzSBq| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/PcbsDewvEilKeCe| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/WitSeVzYjzHLNfy| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ugCpGfoNWrentVH| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/xDzBotXHXRlMlCb| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/nPLqYkapoPLMGwK| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/sSPNbeZGWEWkwhK| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/leofWMCOgvitvAh| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/oAzUoGDxJqYuOGb| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/NnJXpRuxqutLMsC| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/WexhvIFCJZQZYul| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/iHdMCIuCDeSauDF| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/rTxpwmdiisMGitB| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/GBhlsnXkJoLWKtt| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/pNguiXlQMZXjDnb| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/IFEafOnKBEzaxZC| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/xxVPZkmtToDlVRB| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/yRWJJTMDuMiIHZs| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/JTQxZuifivPmssi| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/zpAnmBaXbrjvGKU| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/aUcrRIyAZtTQjif| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/hKinQRDFdQdtcHg| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/nBKZaMfLSeXpSRj| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/JEslLBdUTVtiSRo| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/DcanmUoiOUtZKNx| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/PVceDZlNdzEMmgo| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/gRNkQDaUovwHJGW| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/wMJyUpdZqBogUzc| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/lithzYnjIVLluQr| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/JBmggZmBOkfKkrr| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/TwHGFDXsKRXMOsb| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/GHYMeoUvaFgoEAB| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/EbpOpoPIoyAkrPa| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/GMIVnVfbPNUXata| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/PkTkmaofXUfjBik| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/QnZhZGJMCiCqEPi| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/iTPQKsUzvtMAxeO| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/OAuLxufVfMZqrme| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/RKzoxNYXTvgTPkX| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/rKCoAhSbggeUJmL| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/PEABUgAiUSoRflk| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/ElLaQWhspceHmqW| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/XpafWPimPdkxOac| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/jWvzPipXZEDIMXW| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/YfwKXAbtDuViWCP| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/RyfjIAvdBPeQPXI| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/EgmIYBXlPYwHbPf| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/QxllhkpqHmFWAgP| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/TmCuVjSxyHrjEgV| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/JjJHCHGhXomFcoQ| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/enHuVYFuRwiNnfJ| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/GaIzgAjkFRcihvN| End 53;skyphim-VIPVS.net/YhsINClrtpBDzye| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc