Cửu Lưu Bá Chủ - Jiu Liu Overlord (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Dân nữ Long Ngạo Nhất (Bạch Lộc) - bang chủ bang phái Long Trúc Bang lớn nhất kinh thành, tính tình hoạt bát lanh lợi, thích hành hiệp trượng nghĩa. Lý Thanh Lưu (Lại Nghệ) - thương gia giàu có bậc nhất kinh thành, thông minh, mưu trí nhưng lạnh lùng kiêu ngạo.Lý Thanh Lưu ở kinh thành mở một tửu lầu, bên trong có trưng bày bộ y phục kim tơ quý giá. Long Ngạo Nhất ngoài giang hồ lại đang quyết đấu sinh tử với bọn Xà bang chuyên áp bức dân chúng bách tính. Hai con người tưởng chừng như không có gì liên quan đến nhau, cuối cùng vị vụ mất trộm kim tơ mà cùng nhau hợp lực phá án.Trong quá trình điều tra, Lý Thanh Lưu lại vô tình bị lật tẩy thân phận hoàng tử, sau đó vì để bảo vệ Long Ngạo Nhất và lê dân bách tính, Lý Thanh Lưu đành hồi cung. Long Ngạo Nhất sau đó cũng tiến cung, điều tra chân tướng kẻ chủ mưu đứng sau mọi âm mưu, trả lại bình yên cho bách tính kinh thành
Diễn Viên: Bạch Lộc, Lại Nghệ, Phương Dật Luân, Trạch Tử Lộ, Hầu Bội Sam, Từ Mộc Thiền
Số Tập: 36 Tập
Cuu-Luu-Ba-Chu-2020, Bach Loc, Lai Nghe, Phuong Dat Luan, Trach Tu Lo, Hau Boi Sam, Tu Moc Thien [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/DdRPlozWNthexnz| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/SfTjwqJZDFKJyhO| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/iTMzFvKlCzxUQNP| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/CLiYNhuXoJCplxc| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/BEkLJFwLzcEPFgL| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/GPHNKbwCQyseDgj| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/UiWQhNJNJxJlXsO| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/HaXBdQgAwkbMBff| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/TgjjUkVRJbAxXma| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/phgZgatdDsiJEKj| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/chYCRzZiAElkPaM| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/wuMyvkVlTCEixYJ| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/BrlWuMQZCpVedPb| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/HLAYVAHFBOJYeVj| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/TcDgvXQjikJBBbg| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/geUaCzgNGWLqTHA| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/ATOpxZhcyFwulCS| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/xSIVpnJikUeEsyZ| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/DOfiPFElXSQukCO| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/fesgJTajrQIiTIO| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/GLZUbEOynuwCzHi| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/gWlbBAssJGODfbG| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/TWwQeEXVbJXrkEt| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/ZMOHzdnLCfOBgFg| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/jYdugFwabcxTzPN| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/iaKSAwVebeOFuAC| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/jebBgKmaSIsMRZp| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/GliqrysuxFrGfyd| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/gGthSlxOtYLFcGk| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/fyyJmnPIUbhdsMy| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/dnPjcSLoTEeQyap| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/gXtrMKhxSGrCkla| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/QWGehUBVJgcDWdS| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/SyTqrWJNSJxXipD| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/dKrMnfNxcPnLyud| End 36;skyphim-VIPTM.net/KiahiZwdgkQlTnG| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/zUkeLyjccPhZfBC| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/yGQCyfLFDtpjFjU| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/EonQdaCAMBKbhpO| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/voGRsnEczadHyrE| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/esDacnpdAekFTeF| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/CtnTiyfpyeYRxUD| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/pCIHTVzMUjnmGaQ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/iRrlBhjUhxGgONg| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/jCrCsZvTQQtOGXw| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/QLAWBZMGtqzBFyo| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/dOWtKDyyecvvVRw| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/QScrVmETePtgBWZ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/qtXcqmNOTUDyZtG| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/WlWPChbQYchUPLS| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/RSOCblncUPwaQeC| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/nhwDCukUAFFjrOx| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/lKIbXOMNfQTuyAR| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/ZjqiAWCrLvBEQMb| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/xtSiDWZKFViRdEJ| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/HQRbsXoNUzVxdFt| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/vCYvdkXHrPUgkVH| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/NfYXTeCEcCNmKTK| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/PISjUKHZovnOkTn| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/ICZtbcCqZlZSYkS| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/tHRxgkRQiVXwnMX| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/PyAeoeuYoZCklsB| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/OViJZcENUUMZNpM| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/LuJuyQwkjtaXwIn| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/sMffQCulEQBJBjH| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/IdgrjInsfibBLwM| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/NDKMTNiVttWMEIs| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/nUdwVHhOjkZgaJy| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/JOwtdmePyCTGyFO| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/IneWSPKwTSNlbZw| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/RYcvdHLfLkeWGUb| End 36;skyphim-VIPVS.net/KpNBvAbOzImLmSb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc