Em Nghe Rất Ngọt Ngào - You Are So Sweet (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Câu chuyện tình yêu về thực tập sinh phối âm Hạ Tiểu Ninh (Tôn Nghệ Ninh) và đạo diễn phối âm Cố Thần Vũ (Triệu Chí Vĩ). Cố Thần Vũ còn 1 thân phận khác là Mặc Bất Ngữ, là đại thần trong lòng Hạ Tiểu Ninh
Diễn Viên: Triệu Chí Vĩ, Tôn Nghệ Ninh, Lý Hướng Triết, Trần Thi Mẫn, Đinh Tiếu Oánh, Tôn Doanh
Số Tập: 24 Tập
Em-Nghe-Rat-Ngot-Ngao-2020, Trieu Chi Vi, Ton Nghe Ninh, Ly Huong Triet, Tran Thi Man, Dinh Tieu Oanh, Ton Doanh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/NRJUspuZvynGSHA| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/zTLgAbRivyHWgfH| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/DuZrbJAdKiCSuYI| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/uijGrgyIroExKXj| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/qVOijKfIMvckpga| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/zxpChdoovSLiFZb| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/YIrFJCiAAWSXCzi| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/pUahcMvBKbWAAXl| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/HhTIKiqxMPtGFyO| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ZkvrFFxxvKTmUGg| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/gQIvdPndroIlsbA| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/CVXDbGcjFJKonMb| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/jTxLKksqcWBCwUM| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/YohpwVIYBnlPvQY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/ydGAQiWFsPWOLao| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/QhtgMmVDnlxzRVs| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/PKzFUYjFkdWNSoL| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/UfUuHaDEvptYIVh| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/dVMRCHlshmKIvZu| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/mVeLqDiVRIussjX| End 24;skyphim-VIPTM.net/XppJbdbZYIYPGuC| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/gCuOlZdWqcUpdmc| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/kGGdudUSsLkQYtr| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/FFmUCwfErJNOXdZ| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/nxgSomjXLlTvcyW| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/jUIukOtzjevcTTG| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/SaqLKhduOXPCMlk| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/smNxWPSiIlVFbLW| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/zMcZRZKkcYRNIaF| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/oWnunJbvRRhGamu| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/JVEOIgoGKdCEmni| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/TpiqVXsFtjEalwq| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/RkZuRRfpHcYAdsh| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ekziuFACqrDDzdZ| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/nTRXINHMooCzICq| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ClMDoGUtUSbeeOr| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/dMxGqtyfrZPnoxy| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/eUtAjsotaCARtPt| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/NOgoHNarpBGbkcU| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/EFuHGDerecAkCWY| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/qAHFssyTPgQNEpe| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/ENzqSCwbxisklSY| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/XlWkcRUuGhRTgji| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/zpNIoOjJQRGQFJP| End 24;skyphim-VIPVS.net/sPRBnHQQARFGVtk| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc