Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương - Love Is Sweet (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
"Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" kể về câu chuyện tình yêu giữa Viên Soái (La Vân Hi) - một tổng tài bá đạo với tính cách ngang bướng, độc miệng và Giang Quân (Bạch Lộc) - cô gái cá tính trong công việc và yêu kiều trong cuộc sống. Viên Soái thầm yêu Giang Quân nhiều năm nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Đến khi Giang Quân có người yêu, anh lại tìm cách phá hoại, đoạt lại người mình yêu. Liệu sau những hiểu lầm và đau thương, cả hai còn có thể đến với nhau?
Diễn Viên: La Vân Hi (Viên Soái), Bạch Lộc (Giang Quân), Tiêu Yến (Từ Lê), Cao Hãn Vũ (Đỗ Lỗi)
Số Tập: 36 Tập
Nua-La-Duong-Mat-Nua-La-Dau-Thuong-2020, Bach Loc, La Van Hi, Tieu Yen, Cao Han Vu [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/pqOoYPDlYQVWGMQ| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/UMNKLQEZFcTjwYq| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/SuzsSMoFVpBVEzx| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/KYoSwaaewXHSmBl| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/GhSrXUgniYQkpTY| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/GZDvBnRpKWYMLof| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/GKiFLaorHQnBCWP| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/PEambCPPsQAbsbJ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/GbhDCrtpldEKzYv| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/TeFlOLYSGonCpTA| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/QHCXYjfhABqirFP| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/PayuIWkuQVyLCNW| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/uNiTvWHOCnXMcAp| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/UIvABffaFHAyntG| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/OsZFuJdnREzNLne| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/vqQgAOAGWjczIHR| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/HqJfxhoFhjWceaq| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/JLaRtrhijmHpIvq| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/fcZFxyAGJzMBNXX| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/wZwPHqONkQscdAx| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/HKduyGrYpOFFwMj| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/yPnnfFlpdpeVKzm| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/LlHMSOdDDyEhJvP| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/CSLyduEQnPznbPd| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/NGZYEeDwVEsZbbs| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/BiHhPvlzKSnajpA| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/iskrgrHXmUAFoFM| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/HjNQOvZOKHgzSmM| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/DATtrbCERTgiHaN| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/AMqGRdmfHrNvtfm| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/SGhyYcvKdfWMxNV| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/cJGsvwRLnjlkNyB| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/aHnOcPZjYTrFKez| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/nIZFDWpiIhVweTG| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/vodgIHxEHFPLJFt| End 36;skyphim-VIPTM.net/jSbTsDfrFHFefEt| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/VxDNjpdNvgtAlvS| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/DEZZODTFEeItFPF| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/DtuGcoabzenAWeI| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/TSDFOrocAjGsuHd| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/reYtQgSkiEVlNSu| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/HASMRYNDgvwYkUV| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/uMsBjqkKXNGmcFo| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/PoxlbUQtWqkZgoz| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/vsgMOuzlylSgVSD| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/IHxwqbVrsUpEXFy| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/zoUNNSAqBLoluUG| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/XYBPlhnIdiiFeQJ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/IZpgZGKsCmXRHdu| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/MFKNQLmwVOsbgPo| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/JiAKJsPNMWrvXwq| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/uFHyYcdOaISKmtB| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/KkNSwyydKfKhPIa| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/wlOErWbWUrdSMlz| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/FfTAlouKVrAiPfH| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/jlpnOmEyzZdtxLF| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/JDfBeYfwNaRYVcj| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/qyagSIWcdedHxeE| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/HSuPxUQbCCxaKPA| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/tkVZUPrNKJeWBuA| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/hinKuOrqXPIyeNE| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/sGzldoKLptBTHsf| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/uugonbLpMqtJUDg| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ihOtwxkQmEJZhOY| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/TbMlwYechGrbmda| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/TXkIlegVKLWPscY| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ZrMAuLqfHkbyqcR| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/HKzlVQniLbxMthq| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/jorSyTfjpJzseqV| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/DhoWrWFYWpYRLVD| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/SaINzloPknBrTub| End 36;skyphim-VIPVS.net/UyLnfjXwaBltWzo| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc