Phá Kén - Insect Detective (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/07/24 TM]
Phá Kén – Insect Detective (2020) kể về câu chuyện một nghiên cứu sinh ngành Độc học Côn trùng Đàm Cảnh Thiên vô tình bị cuốn vào một vụ án ly kỳ. Trong quá trình giúp cảnh sát phá án anh đã nảy sinh tình cảm với bác sĩ pháp y Kim Linh, đồng thời khám phá ra bí ẩn về thân thế của mình, vạch trần kẻ đứng sau đã ẩn náu nhiều năm.
Diễn Viên: Trương Diệu, Sở Nguyệt, Mã Khả, Đổng Kỳ
Số Tập: 24 Tập
Pha-Ken-2020, Truong Dieu, So Nguyet, Ma Kha, Dong Ky [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/bwdDwRfLyTEQFcM| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/yWCOFpdzKnHaJkj| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/WTLZNNckCzYzVvN| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/bipanAJZBxhocCt| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/YGgRBBNzuiTyUcL| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/rSQnswgjqpTuqKk| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/mIHFZMDYNQgBzbj| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/AegDzbnvBUfaVPF| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/LIIBeClVsQGHEje| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/rRDzKWuUycxxDjv| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/bzHOgWHGIXTRKCc| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/hzflpdPUAhqTaap| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/BLQuERCLgWZikeZ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/AQNLSEaRcrMAsnf| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/HBkWRkzkSCDmxwJ| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/FvzLCtLcbgqKzKO| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/CcgHTMBCcXJGpPQ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/pkBmWhEaorAUJdL| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ROeHOdfQnwmGWvQ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/zAoQQiEtOioQIBm| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/EgTzkmIBlYSjwDh| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/KlerQAMVIhjtYbd| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/lQWDVWtfNzSzLmF| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/NkvPJQsnRXwBeKG| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/TdQvlzxVbPMFkOt| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/QQjWhrooqvNnYOo| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/WOsRQzijpYtytWw| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/yWLNlufsUPoqCyy| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/KAGjWCOoYfunpUH| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/oRzMLTXcyJZlDFI| End 24;skyphim-VIPVS.net/DUDvrHmPEpmPzxl| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hình Sự
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc