Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)
[stt/Full 40 VS] [hd/Full 40 TM]
Phù Thế Song Kiều Truyện xoay quanh lời đồn về 2 chị em là Phù Kim Trản (Lý Nghệ Đồng) và Phù Ngọc Trản (Mạnh Tử Nghĩa). Tương truyền 1 trong 2 người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, 2 chị em lại đem lòng yêu hai người đàn ông đối địch nhau. Cuối cùng ai sẽ là hoàng hậu, ai sẽ giúp người mình yêu trở thành hoàng đế?
Diễn Viên: Lý Nghệ Đồng, Mạnh Tử Nghĩa
Số Tập: 40 Tập
Lịch Chiếu: T2,T3,T4
Phu-The-Song-Kieu-Truyen-2020, Ly Nghe Dong, Manh Tu Nghia [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/CFZyNJMOehfHGsV| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/lLErfqtssgPbFmE| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/HTmFaGECYIjKpyN| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/BrFNSbtIoqwrVsf| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/xFtDMHuWTTrwqRB| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/vYmalfFPPLoJwgM| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/xXhZblXdlOVUCLe| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/vZhqHmeyoUCBqev| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/GyPLYQsvJXovTCs| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/LYpElPEeITnGMEO| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/gxTCKpuZwuUjeXd| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/eEWwsevcSqZhBxH| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/whGEvztpIYVclgc| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/BOMZCbuvIyDzizE| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/gsebpCBoNaAJPhr| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/vKMiHSbnLouzFHX| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/KqZiQqikqUVxOFf| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/YTrhLGxlJITxMvl| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/BGiNZfIYCpsrdPR| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/KztnFLRBxRrdzcZ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/XrvNOlMAXmCbLZv| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/SLcNFsxsXvxRASV| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/ytgRhvnjEJHmDiz| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/gbUCRFrpzTKGDlS| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/ZlqeflhMXhraOGB| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/cpTUvRWDxPuGNnz| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/owGnpYrJUouwXLN| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/FQHLZgBpIjhtDzv| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/ZRHEbZVGuTLnrQU| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/MSeBJkfsfJHJyzt| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/QqtAfUIjPxiZbMG| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/tcdrXQDRmgAmnLs| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/cvGNgaUEQdTyeKL| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/MjFvmyAGTDhNavL| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/rvbSdqaDIVsMREB| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/ztBVaPoxlJGzSRZ| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/tSXCHXLzLeSQvqt| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/CMGeXzdRuQKCSTT| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/bAtYbNNzRLJUjhm| End 40;skyphim-VIPTM.net/aEWwOdpJgGHRRdN| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/mWUUkaiEXrfIsik| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/ZROrosPdYfifhOf| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/tmZGqDTErYhUoML| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/PaTKcQxFIWQrCNh| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/pfWPwPWwozTqBrH| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/EXRdilyzkKBLfpZ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/foCTnZSGFyWOmqg| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/UoFHdKqeuXqinOV| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/DRInnrqPbnJanwF| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/LYBBDjoObUzCXCg| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/EOBjXJtpXhbcESg| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/vfhufuQQvzDffMT| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/qoSuwcsgFqRYwHK| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/MvqBCHBypSaGeOt| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/QOSqHflysYRVGNc| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/nxdrWYJSKXMyGmv| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ymHPgyFRnRYPCCo| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/FbsxOOzBuqBhyqH| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/YpbrbzHZzJQEjOm| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/iPVBCGTDietOLRJ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/dBatcRsXIhKrWAO| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/MEvlzUnPSNKXcaA| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/BGNKcfRrUsAxPFi| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/MrXtKViOgoEpbSm| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/zumcftXNiHNiThL| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/zAFLgCxMdITkwmt| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/uBSGwkNhUeKBtUF| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ztlrHIfMyMULRZw| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/NbplqowhwCtQxAP| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/xDeOErQogpYhcTl| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/inGpwUZckqTYcWw| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/gMflxCiCmFMUwZB| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/pAEreONfiwbyMto| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/uGYdHIaVYoPfzVR| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/pRNQZtamXlqzMVN| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/wUkJYNLCTMARzgy| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/GXDoJsrHhPJhPaf| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/BEDmvLcYgtJDwFE| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/CVBXwbthyjrpHgn| End 40;skyphim-VIPVS.net/aytPcguGNNPaZoV| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc