Tam Thiên Nha Sát - The Killing Of Three Thousand Crows (2020)
[stt/Full 30 TM] [hd/2020]
Tam Thiên Nha Sát kể về thời thượng cổ, Tả tướng nước Đại Yến thân là trọng thần triều đình lại thông đồng với kẻ địch, làm cho Đại Yến diệt vong. Dân chúng Đại Yến bị người Thiên Nguyên bắt làm nô dịch hết sức khốn khổ. Công chúa Đại Yến Đàm Xuyên thề phải tìm ra linh đăng thượng cổ, giải cứu bách tính. Trong quá trình đó, nàng quen biết Phó Cửu Vân, nảy sinh tình cảm, cùng nhau tìm được linh đăng. Không ngờ thân phận thực sự của Phó Cửu Vân là tâm đèn, một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân sẽ biến mất, người mở linh đăng cũng sẽ hy sinh. Lúc đó bọn họ đã quyết tâm hy sinh thân mình, cứu vớt chúng sinh khỏi lầm than. Giữa lúc nguy cấp, biểu tỷ Đàm Xuyên thay nàng mở linh đăng, vì vậy Đàm Xuyên không chết, nhưng Phó Cửu Vân phải ra đi. Nhớ Phó Cửu Vân, Đàm Xuyên một lần nữa chạm vào linh đăng, tình yêu và đại nghĩa của họ cảm động trời xanh, hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau.
Diễn Viên: Trịnh Nghiệp Thành, Triệu Lộ Tư, Lưu Di Đồng, Tưởng Y Y, Vương Manh Lê
Tam-Thien-Nha-Sat-The-Killing-Of-Three-Thousand-Crows-2020 - Trinh Nghiep Thanh, Trieu Lo Tu, Luu Di Dong, Tuong Y Y, Vuong Manh Le [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/akpfRVYPuLIzoXF| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/qXZUKbhrmzlOPnN| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/hmvKUWMELDokCbA| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/ZWuxKMxxxINBYeq| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/rVssNQWXiDAdbKg| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/LtgBcqSzOdMvpNA| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/SoZvBhuiWikkmkr| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/rLitiApHjOZhXKo| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/lBDKAEsCpqXYWbX| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/RgoftYvfIPMQLVo| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/fwStnFxgLAVerlT| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/toYvYvXvZgWldnu| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/mnLPHIKaFiOwhdr| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/xSqwNQTkmhqBCmW| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/gZySfOZaplaNpCs| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/kbRRpzCclxkazmT| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/qmQWKaZcRoLRgrY| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/cgbynxXvSNBAdAp| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/mAOFNhhXFlzBIRv| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/SFlVwhcSEJZRyhm| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/CRGWBzcMuaUSAFK| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/SshmhwKijeplVUD| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/HVLqAcPPtopmxwU| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/wvMNVmKvfREhagW| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/vmfLxBvLHeCNzra| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/zKrsVqMPREbrVxg| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/LymSpbhJtxkQFrb| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/JzjsnTGcoYoHLvt| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/BynvcEkwzPPtJhI| End 30;skyphim-VIPTM.net/uvjqLkojAaluAEA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc