Thư Sinh Xinh Đẹp - Vân Thượng Học Đường (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Thư Sinh Xinh Đẹp (In A Class Of Her Own) xoay quanh nữ chính Tuyết Văn Hi, do cha mất sớm và người em trai đau ốm, cô phải cải trang thành em trai để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Văn Hi đã làm qua rất nhiều công việc, chủ yếu là tại hiệu sách, bao gồm cả việc chép sách cấm (tiểu thuyết tình cảm, dâm thư), chép tài liệu dùng để gian lận cho nho sinh một trường học dành cho vương tôn quí tộc.
Diễn Viên: Cúc Tịnh Y vai Tuyết Văn Hi, Tống Uy Long vai Phong Thừa Tuấn, Tất Văn Quân vai Vũ Nhạc Huyên, Vương Thuỵ Xương vai Lôi Trạch Tín.
Số Tập: 36 Tập
Van-Thuong-Hoc-Duong-2020 - Thu-Sinh-Xinh-Dep-2020, Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long, Tất Văn Quân, Vương Thuỵ Xương, Cuc Tinh Y, Tong Uy Long, Tat Van Quan, Vuong Thuy Xuong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/znNShSbsbeTxwxL| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/rhMHLcAdTXPqCXC| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/VoEnaNmitgbKQvr| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/CGiuAkWuuNwfhLn| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/hzANErAiwxQTmuk| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/NiaOKYaicwWpVdu| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/rjpoxjYTdlbmvuu| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/IfpNrzTZFwbMuVQ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ftkkzJQbopUIaLD| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/rbZWKcwVWyGkAqv| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/kzaDwVUXCdhsWtB| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/BtWyFWgzGTTjJnY| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/QCvaIquXurRhHXz| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/zhYIjvkBEuyRNsa| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/iSwVMdjSosfhtLC| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/cGVOcKKyYYPcQYD| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/AgfeSzrZktOhBJx| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/WeFnkGYDrDbxoKV| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/cyARDEUwKGItsSa| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/SIGiXrAGYJgCBQA| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/VJWbCfLWageqIYh| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/BKZlMXopkDZGllQ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/gGvLOZEXLsmZZAV| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/zwxXrFYzbBvCOJh| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/CqzYANJLxhcSQew| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/eSrTCczwkJaOBPl| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/bIRPDqcqhQcBGsD| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/kLskYDBEluadMEo| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/JAdYofuDZzDGTlR| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/fszHUMjZigEMnVk| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/boudoNOaepYDrlI| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/hWAWZIXoNlPUkUt| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/WRxUWvfMgqpNkeA| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/OkNEHFmXRJRYZCv| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/aSSgHbSfBosrxjb| End 36;skyphim-VIPTM.net/DcdsjvUzbeiIAWT| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/DVYvSpOcEGvKzTF| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/gvkKBpMZEhnejxi| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/KlxUdoEGcTYOrRC| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ItSxTovzSsTRpBy| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/AgjyiqKezIGzJXx| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/YPtqzUbOGEljGpc| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/JJmdYVQoqKiRXdZ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/FhPagybizPVrgyy| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/XWkFkfEgSzOmdIt| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/ZVDpCLcPhuJKbvt| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/gygRjSTBYMPnMzZ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/onxifmFFYcJVVLl| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/nqfpHtkoNulFYhB| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/NELfuRJAmLkMyvV| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/acsoOThjdDqnxeg| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/peQkYCRtiyNxQDd| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/JyzqLKbATdKYfaH| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/fZaFDFJHTirzxNl| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/wOVdVEyeZXZvUYs| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/qrJxAiiHNaRccxP| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/obkPowvcvkQKIhf| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/ttiBLKFceTttlFY| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/bBZnDhzOGcKHHuk| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/mSyRbDwafpoTxQN| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ITdKchuXWxjxQmG| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/OgfNrYqbiOVXlfy| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/RoHATBOIalPsaha| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/OdQMuXUYecCuyqY| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ERhZAahJqOaACpH| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/WmJXckJanfGiYcj| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/toQmvFNmfLkXhUr| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/EMcuVIhWrMyVBXG| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/NHDEySCVGWjnxEr| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/mvUtKzKFkybVZKg| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/QDAzGgBdkgpJjmU| End 36;skyphim-VIPVS.net/RDzjDBIfHWkJqrh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc