Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General Lady (2020)
[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân – General’s Lady (2020) Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Ba Giang Nam lấy đề tài cưới trước yêu sau đầy ngọt ngào. Phim kể về Thẩm Cẩm là tiểu thư của vương phủ, từ bé đã được nuông chiều, vì hoàng đế tứ hôn mà phải gả tới nơi biên ải xa xôi. Nàng cùng trượng phu là Đại tướng quân Sở Tu Minh nhất kiến chung tình, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt nên không thể thuận lợi hoà nhập Sở gia quân. Vì ở một hoàn cảnh mới,vừa muốn đạt được tôn nghiêm cùng tình yêu, Thẩm Cẩm dần dần rút đi sự kiêu ngạo và dối trá, dùng chính sự độc đáo và nhạy bén về ý nghĩ, vì biên quan tướng sĩ mà giải quyết các vấn đề, ngày càng tạo được uy tín cho bản thân, đạt được sự ủng hộ của mọi người. Triều cục đột biến, hoàng đế nảy sinh lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng đối với Sở gia quân,lấy cha mẹ nàng làm con tin, hạ mật chiếu bắt Thẩm Cẩm trở thành gián điệp cho hoàng thất, giám thị Sở gia quân. Sở gia quân cùng Thẩm Cẩm trải qua mưa mưa gió gió, hai người cùng bảo vệ quốc gia an bình đồng thời cũng có được một tình yêu mỹ mãn
Diễn Viên: Ngô Hi Trạch, Thang Mẫn
Số Tập: 30 Tập
Tieu-Nuong-Tu-Nha-Tuong-quan-2020, Ngo Hi Trach, Thang Man, Ngo Hy Trach, [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/dNCsvqfYXmteLWa| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ThsiPLMwUpDYLVM| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/LOmYARPRmdnyqgK| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/xBAWsDncDjZyvXG| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/qMgrydueSDBpvkm| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/KTEVchRgrnfAXHs| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/hJdihpsCYokklTX| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/VSvSfzfRwUnzOIj| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/snyELTggYEQtczL| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/impIlwarTiWjuNe| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/mMVBKlGTuCFapAU| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/yXqRfOyZwYObRBr| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/tZlPwrPsAnBmyfg| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/znTvAGIUcwbCjez| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/FJCMjPcUzhjnaBS| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/pZWmIoBuScPszhq| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/GPJukygCuhlmfVI| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/CxwgAOdymEAsjFu| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/SOYQFrUMDNhviGg| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/qdEbSqTDXifPmLQ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/KbgHaycEhkxuFop| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/WoGVsgFCTrYkrSt| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/HTfiTWKaSYHtwND| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/kwpjyUqugWeBlPL| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/loBaDBJgNfCfPYg| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/QsIDHVmsiAxVatL| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/HbVUFcfcAbSfjMo| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/lRcOXKlNceCeWPW| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/vsuPeWfjzAFtcmE| End 30;skyphim-VIPTM.net/LAHXjaAWAuPvQmP| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/ZFnCVbJDAzkiZmP| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/qCOdRWvrhRNTGEL| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/AICyKeLkueMmHII| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/JlXJNObCcDLUrpc| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/vbqeoRpTIuJGhXm| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/SvKAgwQxgDtghwV| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/hfbstcqGVgeqbQR| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/kozBjwGigHNQKFb| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/zGdzasFKmbHvsNS| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/dwyKLhZWebPCSEu| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/FtzKJgRCUBXbrkw| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/psYxQffyDDHDZWd| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/dEboLJutitHHCYv| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/JXQzdmTZZxWzjes| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/xyBdNaLPMvFovAS| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/wahmsdURSqSJTSi| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/dfLbEyUycpEvICQ| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/VIjUFLikPzCOecR| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/NgWNyOxkAJcsbgn| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/NyLRCBuyQbeJPDx| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/fgsIbNqsxIUmMNx| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/KgIAHLAoOkNywgh| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/YASIHaxVOBECmWx| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/MYKnfPiBcOALqYG| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/auFwWSYCyPcYkTM| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/XRyOoiqhiCSNkdd| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/FqTFPjtpWncerzt| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/vxfgQHvqMuseCIw| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ODIsLKIRkJwaIsl| End 30;skyphim-VIPVS.net/JcLsXebOMQbLZlj| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc