Trường An Nặc - The Promise Of Changan (2020)
[stt/Full 56 VS] [hd/54/5661 TM]
Trường An Nặc kể về trong một lần cửu hoàng tử Tiêu Thừa Húc (Thành Nghị) bị truy đuổi, được Hạ Lan Minh Ngọc (Triệu Hàn Anh Tử) ra tay giúp đỡ, cả hai rơi vào lưới tình. Thừa Húc bị hãm hại, bị tung tin đồn đã chết tại chiến trường, vì biến cố và trả thù, Minh Ngọc đồng ý gả cho hoàng đế Tiêu Thừa Duệ – hoàng huynh của Thừa Húc. Sau khi Thừa Húc trở về tuyệt vọng vì người mình yêu nay đã trở thành chị dâu của mình, lại phát hiện ra cái chết của mẫu phi do người huynh đệ mình tin tưởng bấy lâu nay gây ra. Thừa Húc quyết định lên kế hoạch tạo phản. Hoàng Đế biết được âm mưu đã phong con của mình và Minh Ngọc thành thái tự kế vị, ép Minh Ngọc vì bảo vệ tính mạng của con mình mà đấu tranh sống chết với Thừa Húc.
Diễn Viên: Triệu Hàn Anh Tử, Thành Nghị, Hàn Đống, Dương Siêu Việt, Triệu Đông Trạch, Hàn Thừa Vũ, Trương Duệ, Hà Trung Hoa
Số Tập: 56 Tập
Truong-An-Nac-2020, Thanh Nghi, Duong Sieu Viet, Trieu Han Anh Tu, Han Dong, Trieu Dong Trach, Han Thua Vu, Truong Due, Ha Trung Hoa [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/YPQWgSNCSsmRoAh| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/skeWnWFddqdFLNj| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/HxVeLOnHCdkGPtf| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/WuVKMpJlyZAGNUk| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/SDtQmuQNXbPSYEF| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/xExXqeUGIZEqWsy| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/IaLFMctNZSgRKGj| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/XdAohZNDKJeYZoC| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/EtfdNTuYZucbJdt| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/HqESNMiIXUlPAGq| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/tosDxgFpSLXDjsb| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/LaMbWylSfHrhbNK| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ErCxuSWlRbvdTjk| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/ezsVZlKEYvijgSr| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/QQXCTWCaOvPBcus| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/aEATnewWxktCEaK| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/RTBJiFhPktQTcNQ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/NtQTxQKoTjUzcnH| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/VoEgiGiHlmrhQcR| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/oqqUsNsxIvSXDPe| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/JsFGeVZsJEOUeTc| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/XalgdYDwWjmSDfI| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/CnQtsilhPEQfLMV| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/jCIHYRrGiDAwZoE| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/yxgoRJESsRQfQWP| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/hSCdVpjDFkcBIeq| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/rZJlhQfknDNWNfd| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/zWLzRNqftyYengf| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/CpuLwgkOaUXhNhB| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/zRTBwWJbeDkKifj| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/lfFjGaFxHZWslDA| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/YIwVLbbjVwzPRbm| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/RbqZKvCdpoNEAkl| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/jqshkjoyfvwrviH| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/fUZjYzgmohNADpt| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/QOKJQpcxqWFblFq| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/irHfFGeNMxAjusZ| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/mTOpiCPzTbtSKxp| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/MUrXvXKoEtYpkkD| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/UPYgYelKJjCGzKj| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/yrbQMEVDEmLgxkr| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/LfBjrMKPPaNYaVN| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/VEFvpUsNwMgaEns| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/cgYNZpaToDRlCyn| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/SAoEQMnssmckrBw| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/nuLETnLxrWFGYtC| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/aVfggdGkvSndZgc| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/KOigPboYXxeFrdL| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/eGjcmrUjzBuydEr| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/vZrVvbGpnyelrOp| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/JujkFbofRLDOGmP| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/ZRnIxzFhMzuhYaB| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/gsAndeeOeClSCgH| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/sDgikFzJkmpzKkM| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/YDYWxmpLyrJMGQO| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/dcNrvHsFZEJtuPY| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/ebplbsoCACIoUHH| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/BqjLPTxgnNhjYaf| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/FYsleOuppBCmqNu| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/wbesVzOcBWZndPD| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/KXQlqFYjJRteaSk| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/nowqfORxUCLEJtu| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/BMWUBtceaSRHUCo| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/VsrpCPYSEfTMVcs| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/cbqxIApyawBBjhe| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/KaKMgMYDLkAtERJ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/udAMetIUkhFEQEK| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/WEVPEWUxFvaAufR| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/DVHOwrwQpkelMbs| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/PlSWecxXeIJzaAo| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/QURYgoQSAFaKAGc| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/IgbRrOBKNpDRvBJ| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/NSTAEktHsZRevrT| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/nmzBXqNQpYVPaIc| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/dnlOhJrQiNdjaJP| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/mlLOdqbCSKTVKgQ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/PxGIUiLuYTgFgDk| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/PmAFtaSvpRAYCoW| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/JjLZWGxQCAyigwb| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/tMAehSuuqrsFHGA| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/XeNrzrvluwRvkxq| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ZuHPGVcsrSRolVg| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/frMsHdMPleicgJy| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/udodPHhSrkVaCpq| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/pkKedubvYtZaPyw| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/QqEgeMiMgRncujY| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/DiREhafdUbxmcFk| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/sIGCZlcHTyXbMtM| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/yPYsLDohuTfClqe| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/yfDTUjiwEJINkZB| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/nvguDzFhLDiuLak| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/oJyuaFgDIIwfXyf| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/vFxMNWQTdYgDfHr| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/ZDBGOhRCOQMAEsO| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/WCCpwhfqaVvSZRE| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/MiaVmbRcfGUFdEd| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/onUiBUAbyyDpmGt| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/QXHwNWlwGQYfsrS| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/AyTybdXyApPJrvN| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/ewmColJmIMRYjJD| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/tsegoSVeBGlzALm| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/RSQsITJGWrCwoPw| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/CoVaUDIsEnnUyXb| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/NMUywtXeAkHVnSG| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/TrZmsFECtUbJKNM| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/yjmAHVOhrMXcBWJ| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/CfaTikmLxQZiQbP| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/fdjAsFWnzeKglpH| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/VFYibUgPjfvHReh| End 56;skyphim-VIPVS.net/nLLlkUEFtFySNaZ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc