Xạ Thủ - Sniper (2020)
[stt/Full 57 VS] [hd/Full 57 TM]
Vào mùa xuân năm 1949, vì loại bỏ tổ chức ám sát bí mật và cố gắng khởi nghĩa , Tô Văn Khiêm cùng với tổ chuyên án phối hợp đối phó với sát thủ Trì Thiết Thành, người mà Tô Văn Khiêm sát cánh nhiều năm. Vì quyết tâm mọi việc để ngăn chặn âm mưu ám sát, hai bậc thầy bắn cùng nhau chiến đấu gay gắt, quyết liệt. Cuối cùng, công lý cũng đánh bại cái ác.
Diễn Viên: Dương Lam Ngọc, Hoàng Hiên, Trần Hách
Số Tập: 57 Tập
Xa-Thu-Sniper-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/sGEOtbnjmHqtady| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/dzCpnPuXlWfaxAe| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/FWDlqXolQehiRVd| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/xNBhpNlrhCfZtry| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/UlVdrvbGMNOvozt| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/lhqfdYSnEZeMqmG| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/nRaLEwnEdrrtNsa| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/tfpVNaOlRuETbEq| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ZtMKJVsaeUylQQg| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/uRiltZDLpEIkcZT| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/oVSuELyXSOzdPOR| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/cTACBEqPHBeAUnp| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/vjGxjuscpUtVvaa| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/TftwHCiusSUvJor| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/SVcJhPgDwDJDCOQ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/eDNXZMoXzNZUmRm| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/EGAdWiVmIrHxNyJ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/NyUlepiAqSKHrVS| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/IHqpZYfuyXdXWqe| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/ydYiWTJkfabldCw| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/yVXyMchfnSCovSG| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/fZuSyDvhzAoRPaz| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/rMlpPyhDnqZIhxF| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/sZcPHEzukbXgiKB| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/bQmLChzYNNcPVfy| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/JuPaxAHgTthbaew| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/apZApnbLWcZXvqz| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/iyyUyiLkorHniRM| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/EtuyzdjaWrRvJOe| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/bPYxuQVrddcVINi| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/zLxqOOAZJgQXCEb| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/kajYSTJhAFGgkKi| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/ylidBmEajepgHJu| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/KNejshBMkmLiSJF| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/YxnyIACOTGwUaCH| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/CmANjSpKmLMlHcA| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/BXlXTWBuvGQRPiU| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/hkKIRPHKqTfKJTW| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/AfbHzhMEgsQFVQI| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/cYXjRfnkLFwgbOf| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/EbWoAbYKZyDbgnX| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/nHxSQHtsdMZzSqR| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/FREXCLrfQkaFBjf| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/MYQLSldaeKFMsyK| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/fWhkogTgfrniZHS| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/eCGfFAUPrgszMvH| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/CPGUGwBhuHUHxfd| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/KpsKZdNngZTPnfR| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/NGQnJRzumgXJacW| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/dpQdjFWhvCwGiex| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/bWHECkGYkXsifcf| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/DpllUvCedPtGXtN| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/MKTVjaQZTJcWjIm| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/ZWxFsAvRwWuwiyk| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/STWNoYlaZHjhUoi| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/TrQpReGSvKWWCxC| End 57;skyphim-VIPTM.net/ncpuHYeyOCWodoi| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/UyjiRdhnPPmQFKf| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/pLAukCxLlUBXDQq| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/nRtNvFGUkgcharh| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/uqXAGHfkoZBqXWr| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/MgpOFiwpKeHtuMW| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/HDlLfuxbgkVYnvw| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/yQOdraiIktDwbvF| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/QDcAtkGSEQWXFfv| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/xttXbYvqXaKWeqG| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/aYazSPlrdoGffGr| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/BlIjGbvEeVlrSAQ| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/YIGiCTimadgZbtO| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/lAZSnaxWfFDTFMB| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/DufqRJZtKFYXBEb| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/pCJrRkpXoaLHaWg| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/reEjMZksmgDPsme| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/dwgWXKwCRZoIadk| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/UTApmsOaHZDdTBu| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/dQMlThcWJWALgsc| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/QoSlMtGqDKOGLqF| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/qCMNFiynDrtvDlm| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/UYcPOTxjyPzniVo| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/qFQPdowVEyXJrNj| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/LMqLgysrGtbZvcM| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/xOHnpbLqjLwKGUY| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/HnBuaksDSesDLgI| Tập 56;skyphim-VIPVS.net/hnzQvcjMbcUKejw| End 57;skyphim-VIPVS.net/kBsmflwrbCBnevG| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Chiến Tranh
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc