Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân - Poisoned Love (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân – Poisoned Love (2020) kể về Phương Ngôn (Mã Mộng Duy) bị mắc hội chứng ác mộng vì chuyện hồi nhỏ, nhưng sau khi gặp phải tổng tài bá đạo Thời Mạnh (Ngao Thuỵ Bằng) thì lại có thể ngủ ngon. Phương Ngôn vô tình hiểu lầm ca sĩ minh tinh Thời Nhất (La Chính) là “nam thần chữa trị giấc ngủ” cho mình, từ đó mở ra hành trình theo đuổi tình yêu trong hiểu lầm. Thiếu nữ ác mộng gặp tổng tài bá đạo, CEO theo chủ nghĩa hoàn hảo PK đại minh tinh ấm áp đa sầu, số mệnh vây quay Phương Ngôn, Thời Mạnh, Thời Nhất đã bắt đầu, câu chuyện “Hoàng tử ngủ sai” sẽ đi đâu về đâu?
Diễn Viên: Mã Mộng Duy, Ngao Thuỵ Bằng, La Chính
Số Tập: 24 Tập
Yeu-Nhau-Di-Thuc-Mong-Quan-2020, Ma Mong Duy, Ngao Thuy Bang, La Chinh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/tNgCRbxKSXHbtXX| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ciiPYJfAivrATQb| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/qkfJXlsQZfWKprJ| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/QjivsRtNyblPErH| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/zBhXtoQWtbZJzjZ| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/lLTaSSQCOcNbWrg| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/WUWEqDrKivLVRtO| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/EBRXXZppQFIlEvl| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/IwmsbNykgtbSGEv| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/rkIMotaTQvHKBub| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/xsmAWExeRCMDErf| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/SpUzDzoaPfZgNyt| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/JkpdZgTyFHNSFYr| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/FFQTGSxOrvWGIPf| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/eYPkinpMgMQlPZT| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/mKMqbVmungsUQMl| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/PhqmcRZfzBYhkra| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/feXLexgIjtNbWrD| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/cpHgzyZanBdDBii| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/CjwAvRmReJxnMgE| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/oGyKBVXKKMQZUfM| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ivyHcXJWuWfENst| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SZIVrltTKqrTGXy| End 24;skyphim-VIPTM.net/FVppPQFmLWdfhGb| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/jOxUrEwOAMSYZcu| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/powKZgtnCSeruIe| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/MestUXztgtZkrzL| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/xfQKXLHeCMfhfpp| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/pvWVrRtPxhrOhNA| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/VSJnxihEqQjuBtM| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/NPLpAtpQbZzpKXM| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/mYYgUHWyVPSwqSm| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/mlXxpTBFWnqSAvR| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/AZJUJEslViAQYcb| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/omPAsoMSyQstEBH| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ywuXxacUrVOGwAz| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/RjOMWUGJiuFBYAJ| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/MXEqaCgxPqMICjp| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/WTfykCsQjLFhSgW| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/EPcFxhzuotmgVlc| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/xrBPJijinoejEdL| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/ReCIKHKyplhdGfG| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/ZsZlBYpeeXgpAEO| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/WBGPLCXdtKRtjgO| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/raoLpHGxyzXFcSE| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/thmerWufPiBFVES| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/UjuszSAdxGdfNeB| End 24;skyphim-VIPVS.net/jQLrQSAaLZbdQLc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc