Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)
[stt/Tập 136 VS] [hd/Tập 135 TM]
Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao... thuộc khối công cụ; một đóa hoa cúc, một cành mai... thuộc thực vật hệ; đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang....
Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bí mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.
Lịch Chiếu: T7 hàng tuần ( Hết phần 2 )
Dau-La-Dai-Luc-Soul-Land-2018 [id] Tập 001;skyphim-VIPTM.net/vZWXsfgMGiHzkSu| Tập 002;skyphim-VIPTM.net/PUiiULtGjFPHCIV| Tập 003;skyphim-VIPTM.net/LtEFKAyzReTAGGt| Tập 004;skyphim-VIPTM.net/sWWvVzuoEkDOWCW| Tập 005;skyphim-VIPTM.net/bEyKRAgJJUhVefG| Tập 006;skyphim-VIPTM.net/ahWFfZUBmlcnuKR| Tập 007;skyphim-VIPTM.net/ZmMYXlHYyekUONM| Tập 008;skyphim-VIPTM.net/GHkyEzKvBrBBtdQ| Tập 009;skyphim-VIPTM.net/uExpXYZKtEVTDLe| Tập 010;skyphim-VIPTM.net/DFaGbxNTFIyquQP| Tập 011;skyphim-VIPTM.net/rosqVxyYERdeWbw| Tập 012;skyphim-VIPTM.net/QyCWpTNaQahVHhx| Tập 013;skyphim-VIPTM.net/OZuEjrnOaJxqYeJ| Tập 014;skyphim-VIPTM.net/rqZicgPkVdBbZQs| Tập 015;skyphim-VIPTM.net/drmbihKFfNJATMl| Tập 016;skyphim-VIPTM.net/MVArWvWStrSguTP| Tập 017;skyphim-VIPTM.net/NovHeYuQjZFxNrA| Tập 018;skyphim-VIPTM.net/MTGcxgdTZUjkMSv| Tập 019;skyphim-VIPTM.net/pjQrbSVEInRnbqX| Tập 020;skyphim-VIPTM.net/cSrNBjDxNGbTWmG| Tập 021;skyphim-VIPTM.net/HSVYkmECDJzgKSy| Tập 022;skyphim-VIPTM.net/fFLYjuRPEtGaVdc| Tập 023;skyphim-VIPTM.net/aTYclYgnUQNMbmV| Tập 024;skyphim-VIPTM.net/BSanJhPWQusMLIA| Tập 025;skyphim-VIPTM.net/nqJBgDXeeqUZAHV| Tập 026;skyphim-VIPTM.net/AgWHtfQlCeKNJOI| Tập 027;skyphim-VIPTM.net/ILsJaAKkfsobrBA| Tập 028;skyphim-VIPTM.net/YMdLclfzYrYskCb| Tập 029;skyphim-VIPTM.net/YoyljiNhZaTjUzL| Tập 030;skyphim-VIPTM.net/wjcMgvDWfKcGvka| Tập 031;skyphim-VIPTM.net/bstMZBlnvsMKWoc| Tập 032;skyphim-VIPTM.net/ZoVvfOvYhJHYwgK| Tập 033;skyphim-VIPTM.net/wqpVSxbSimyfRZV| Tập 034;skyphim-VIPTM.net/TdeJaysptXPbyvL| Tập 035;skyphim-VIPTM.net/FdlDsxbxiqreCPI| Tập 036;skyphim-VIPTM.net/BMrziMsIFTAXYZg| Tập 037;skyphim-VIPTM.net/kXASNUPmnsnoRWF| Tập 038;skyphim-VIPTM.net/eIEztYQbTtkIrWE| Tập 039;skyphim-VIPTM.net/eIEztYQbTtkIrWE| Tập 040;skyphim-VIPTM.net/wAHyELGxSkzuhRA| Tập 041;skyphim-VIPTM.net/lFtKYeLyIGddbgv| Tập 042;skyphim-VIPTM.net/rucfsKKXKlotnhp| Tập 043;skyphim-VIPTM.net/UpXlFPtAIOkKzLf| Tập 044;skyphim-VIPTM.net/fGFGiHdJgocYYas| Tập 045;skyphim-VIPTM.net/lpyyPZKFXxrxJkv| Tập 046;skyphim-VIPTM.net/HTexrsSCNWXZOAJ| Tập 047;skyphim-VIPTM.net/tDtNcTmzxCrUjaO| Tập 048;skyphim-VIPTM.net/peSRIcZvoiQXFHr| Tập 049;skyphim-VIPTM.net/atWqlnzrwoHSpKe| Tập 050;skyphim-VIPTM.net/cXLlXgBNgoHTGIx| Tập 051;skyphim-VIPTM.net/zChyOwqIgjtAyPL| Tập 052;skyphim-VIPTM.net/DMspgpZbZGnKXYM| Tập 053;skyphim-VIPTM.net/BMyHxjbNdvNDZtD| Tập 054;skyphim-VIPTM.net/JxqYtLAOTUiRnlN| Tập 055;skyphim-VIPTM.net/yAOTjJWlESRSMnh| Tập 056;skyphim-VIPTM.net/JJNcdGotxssWdpn| Tập 057;skyphim-VIPTM.net/KYtLeQgixvmTczp| Tập 058;skyphim-VIPTM.net/FNPPoVDXYvDolHK| Tập 059;skyphim-VIPTM.net/CFuqPROmogLJmza| Tập 060;skyphim-VIPTM.net/lMgYDUkRXOYicZM| Tập 061;skyphim-VIPTM.net/zcFZEXIGOpLYzNa| Tập 062;skyphim-VIPTM.net/DYIUJthGSkzVZdC| Tập 063;skyphim-VIPTM.net/eRMpDdVvsqxMrNd| Tập 064;skyphim-VIPTM.net/MiqcnpfwlbKtChy| Tập 065;skyphim-VIPTM.net/qLLrSkghjRziSjS| Tập 066;skyphim-VIPTM.net/FWlImHaeVusoWZh| Tập 067;skyphim-VIPTM.net/CapJJITaRoWCJhj| Tập 068;skyphim-VIPTM.net/DnCsJKYozZvWCha| Tập 069;skyphim-VIPTM.net/NJzraDiVnWBFhyG| Tập 070;skyphim-VIPTM.net/FgrNJhnkcYKXwIe| Tập 071;skyphim-VIPTM.net/TAoqlsiFoVlaEZG| Tập 072;skyphim-VIPTM.net/YdZyzXlZkRTLBdN| Tập 073;skyphim-VIPTM.net/bEsjSBxJqZTWdyr| Tập 074;skyphim-VIPTM.net/KNoEyITqEYNzyCh| Tập 075;skyphim-VIPTM.net/HHMCCRKLSXrvlxk| Tập 076;skyphim-VIPTM.net/asnDVUZnkNUffql| Tập 077;skyphim-VIPTM.net/inwUFErBlMHPYtU| Tập 078;skyphim-VIPTM.net/PwOZnutjxhgvlgQ| Tập 079;skyphim-VIPTM.net/SVQgOBavmJmEXti| Tập 080;skyphim-VIPTM.net/HuJVqlQrjBCPDnQ| Tập 081;skyphim-VIPTM.net/YcufaKVaYNnJjRF| Tập 082;skyphim-VIPTM.net/ZpBReruPmNQdkCh| Tập 083;skyphim-VIPTM.net/LaKbnsAiKJiTrEs| Tập 084;skyphim-VIPTM.net/SWVGOqcYtDgnXji| Tập 085;skyphim-VIPTM.net/bGKNSGnZvewIuOx| Tập 086;skyphim-VIPTM.net/eOfqBIjJEnhqRld| Tập 087;skyphim-VIPTM.net/kcdMPKtbfGejgmw| Tập 088;skyphim-VIPTM.net/GxQkehZlUEIOvLi| Tập 089;skyphim-VIPTM.net/fcPfnrzzegytFae| Tập 090;skyphim-VIPTM.net/iNZhVxsdcLGafWy| Tập 091;skyphim-VIPTM.net/PNKtsWRqwTnHsQz| Tập 092;skyphim-VIPTM.net/YRdNoPztFpJpMnn| Tập 093;skyphim-VIPTM.net/qERSvmAvAKxUXcj| Tập 094;skyphim-VIPTM.net/nLwrvAoZBCfoPJS| Tập 095;skyphim-VIPTM.net/lguqljXLEFBSJks| Tập 096;skyphim-VIPTM.net/TextpYlRJGfbZkd| Tập 097;skyphim-VIPTM.net/rhDxFgOcncDwzRs| Tập 098;skyphim-VIPTM.net/swjsYtNWKUkOtyM| Tập 099;skyphim-VIPTM.net/ZzjHhkLmgaOgqgp| Tập 100;skyphim-VIPTM.net/ApwWpTRoFxhcDPQ| Tập 101;skyphim-VIPTM.net/nDJBfNcXsjsBAik| Tập 102;skyphim-VIPTM.net/zLwgkDCiMPsYdvE| Tập 103;skyphim-VIPTM.net/CJKQxhlpVwmGMzF| Tập 104;skyphim-VIPTM.net/tiXLVOEQmGLtYSw| Tập 105;skyphim-VIPTM.net/YTlaiBKLTBROcWm| Tập 106;skyphim-VIPTM.net/FSgxHzEOjomUuKc| Tập 107;skyphim-VIPTM.net/liRZByYcilxXOjZ| Tập 108;skyphim-VIPTM.net/ucTvirMWmqqvRHb| Tập 109;skyphim-VIPTM.net/sDTmzJsYYvUuZXn| Tập 110;skyphim-VIPTM.net/luiZyeKNruyUuBU| Tập 111;skyphim-VIPTM.net/fOAeHKpNFmkaiUt| Tập 112;skyphim-VIPTM.net/YAFhNHZFDQMlCBj| Tập 113;skyphim-VIPTM.net/cpQPIdkTtBCfFyq| Tập 114;skyphim-VIPTM.net/ShXsaqKlcEJPZUX| Tập 115;skyphim-VIPTM.net/KUjXuRpQWSbZkre| Tập 116;skyphim-VIPTM.net/ehWQKUCBfXfiyrT| Tập 117;skyphim-VIPTM.net/NlkxPHjAomduuLC| Tập 118;skyphim-VIPTM.net/LEIDRsBOGQVltJe| Tập 119;skyphim-VIPTM.net/viQvOiBVOhDYCYa| Tập 120;skyphim-VIPTM.net/qchZYuKbVnUAEYr| Tập 121;skyphim-VIPTM.net/uKaPerhOhRxyrkp| Tập 122;skyphim-VIPTM.net/PMXryOvRrJiKRiu| Tập 123;skyphim-VIPTM.net/DihpgbrEjQWxxhn| Tập 124;skyphim-VIPTM.net/AdSKFgZwGDmnKfT| Tập 125;skyphim-VIPTM.net/FRvgyhUbPduHpQm| Tập 126;skyphim-VIPTM.net/utdObMpfeOCKcQq| Tập 127;skyphim-VIPTM.net/QhyGbpNwKHGPfqa| Tập 128;skyphim-VIPTM.net/TrlhpnqrEuMwnSv| Tập 129;skyphim-VIPTM.net/UfXlhSPOwIgnrxO| Tập 130;skyphim-VIPTM.net/urnpbMXPTLCykzU| Tập 131;skyphim-VIPTM.net/VSXedGvXVMmkzOH| Tập 132;skyphim-VIPTM.net/waGosdfNLqCpzhD| Tập 133;skyphim-VIPTM.net/OpuzIjrPOhJPKYD| Tập 134;skyphim-VIPTM.net/QqQQfMTcIIPaskR| Tập 135;skyphim-VIPTM.net/CqqfKwGLYLyNvSr| Tập 136;skyphim.vn/x7ybdht| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc