Bác Sĩ Khoa Nhi - Healer Of Children (2020)
[stt/40/48 VS] [hd/2020]
Bác Sĩ Khoa Nhi – Healer Of Children (2020) Bộ phim nói về quá trình trưởng thành từ công việc của các bác sỹ ở bệnh viện nhi. Đặng Tử Ngang là một bác đẹp trai, giàu có, luôn chuyên tâm và nghiêm túc theo đuổi nghề y, Trong quá trình làm việc, Đặng Tử Ngang nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp Tiêu Giai Nhân đến từ Vân Nam, cuối cùng hai người có một kết cục viên mãn.
Diễn Viên: Trần Hiểu, Vương Tử Văn, Dương Minh Na
Số Tập: 48 Tập
Bac-Si-Khoa-Nhi-2020, Tran Hieu, Vuong Tu Van [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/xgSgniMhSmLusIW| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/uCTATZUwNdPGfDC| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/fWwNyTlsDZIKcxP| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/yvIGikybtnXWkNm| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/LgzABuomffRAIru| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/YWjHqpkFvDCREst| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/UXIdDnqonMyMwus| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/pfjlErzBkOLCkmW| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/VmRdpbHyqzpTAZT| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/RVzpOTNGEtIbosc| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/bAlRyuwGsSVBxUa| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/oCbfVWOdaQlSPmc| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/WLEkqtTmUuzhocE| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/FIBDEoIpKiSUdKp| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/vYKsBCDZHWoPkUa| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/wnCKoMsqGbidGtf| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/IiBCOXDstdkMGHi| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/EIOguthIQWfflxG| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/MTPGxJHIsygbwDU| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/CWwYgmtHqVCeZmz| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/uveuMYbtwcOcQYU| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/QVqUkLgwGmDOcsZ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/NUoWsJiThhgebiK| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/rrJhEtWPmbOapvv| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ukMRWqgNjJnnpZf| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/vYvHNdRAxSdLJik| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/AtgQOWspIpftIJn| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/NTPcHWfreuCERIA| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/NOwUegfyIKvELKa| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/ZMtnCLgFUanpXSH| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/zZZlfhbAkMjQTdz| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/aXjkKvrzBcAQTWh| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/WXvBsEKxLRpcBJF| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/ZCMxapCvfLQxprS| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/grdbAdikQvIjnzk| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/FDcEICNKPAkOJBc| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/ouZFjNkYuzPewpK| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/mOtBtOaJfuxSFcR| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/YHqoGIcwVvuAjEf| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/HwVYnHoPZStzyqU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc