Chung Cực Bút Ký - The Lost Tomb Ultimate Note (2020)
[stt/24/37 VS] [hd/2020]
Vốn dĩ Ngô Tà chỉ thấy hứng thú với kinh nghiệm thực tế của chú ba, nhưng sau khi xem những cuộn băng cassette của chú mình, cậu lại phát hiện ra bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu vô cùng lớn. Trong quá trình dấn thân vào nguy hiểm, cậu gặp được nhóm người với những mục đích khác nhau là Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần... Họ thành lập nhóm 6 người cùng hành động. Trương Khởi Linh bất ngờ mất trí nhớ. Mọi người tìm hiểu mới biết nhà cũ của nhà họ Trương mới là nơi có thể giải đáp mọi bí mật, nhưng do thế lực của Cầu Đức Khảo không đủ đành phải từ bỏ. Sau này, Ngô Tà nhờ tấm bản đồ mô phỏng mà quen được Hoắc Lão Thái của Cửu Môn. Không may, Ngô Tà bị thương nặng, Trương Khơi Linh và Bàn Tử sống chết không rõ, tất cả bí mật đều chưa được giải đáp. Giải Vũ Thần muốn Ngô Tà đóng giả làm chú ba, nhưng cậu lại do dự không quyết.
Diễn Viên: Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương, Lưu Vũ Ninh
Số Tập: 37 Tập
Lịch Chiếu: T5, T6, T7
Chung-Cuc-But-Ky-2020, Tang Thuan Hy, Tieu Vu Luong, Luu Vu Ninh [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/kYcVUHEqBeaCYeS| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/cgncDjHdRTPYgNS| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/dUOIgRjpJBeoqaY| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/MiutVBMQoTHEZnC| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/mPiMkFdXVpUKBUk| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/oBCDBHafweOXxKF| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/pceUNfKlqQRwdur| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/NCAJzLukWbxggsp| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/cOCVjvUACeDfRUb| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/oecoZLvSrKmoXkj| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/mFzcZjSdGVnUuHf| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/DnIOQymnStbkKjU| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/XLkvuXYazYGOfjE| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/bkTrsCtUVAPMSif| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/MbzVvSpZFGXqYCq| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/TxBiVEDplOKtmnY| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/hByzKivOYkJZFrL| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/EpSuoTvDjIFdpqA| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/rtDxYKyCMCbVbAp| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/MfiUTFgqzOgrzYt| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/cUqadIZEkuKeMeR| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/ZJxaCmVdeMknJjK| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/JnUchdTQfaYcraP| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/LPNqPWFxLBihfUg| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc