Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)
[stt/20/51 VS] [hd/20/51 TM]
Phim kể về cô con gái Chu Phỉ của đại đương gia bốn mươi tám trại rời nhà ra đi, từ đó trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời. Lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia Nam-Bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại bốn mươi tám trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng
Diễn Viên: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác, Chu Khiết Quỳnh, Trương Tuệ Văn
Số Tập: 51 Tập
Lịch Chiếu: T2, T3, T4, T5
Huu Phi, Trieu Le Dinh, Vuong Nhat Bac, Truong Tue Van, Tran Nhuoc Hien, Chu Khiet Quynh, Ton Kien, Truong Han Vu, Lanh Ky Nguyen, Xa Hieu, Canh Lac, Dong Tuyen, Ho Binh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/DeYVgyNHkHIElIm| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/GHNOUzARhjTekHw| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/lbYZIwSKaiSZBcW| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/phibNZcbKQqjBYg| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/xTnlpCgBMDoOSba| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/bjNkwcdwxZAFXUh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/vmsZKlStEsQCZRJ| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/pPLnGdXZEjEmWQy| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ArPodmXOISDksdu| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/TOqnuYccUUDmdya| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/vkeGQBJBjpwWrJn| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/iNYBoyOMZTJFVFc| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/rieGpwUTyqgkzao| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/BbWEHndfuGTFjLt| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/AJBEzowIENlbuVx| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/DhEeCpdQGeAHbRP| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/LsfHiHpAQWtbnYk| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/UzzdkgmwHAljMkN| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/zvVyomAdfMeHqQt| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/lqotceDSaWkynnn| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/aLLSXhWCBfTRvNo| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/nqGlzRftsNNqfcV| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/VGbgRxyZwRbVCKj| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/yILuGJOlVEkgIrn| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/gTcxgKZqSQqfCDg| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/FNgnPTkewvtsnPy| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/FxPjOqMdNqpkiKh| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/vQvkEfajAOKMqgm| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/jJePzSCvXFhAFlR| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/RMiFJWwJnznjtPg| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/IUGYuLQxpGdYXnM| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/XOjYhTgXQVKenrJ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/vQRfdUGSaFnpfmg| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/iYQeTkaSbwWaWcx| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/fwRcsIrGbaDFPMd| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/gGRjkMAlENSFFnN| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/mgdIlxYBVJrLPca| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/uXCRMSNFVmZifxV| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/KBGmOLneSyPqrbR| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/XeybBdnAinvMPIV| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc