Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)
[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming - Eternal Love Rain (2020) Nhị điện hạ của Long tộc lén chạy lên bờ vui chơi, tình cờ chứng kiến nạn hạn hán nghìn năm hiếm thấy. Ninh Tu Duệ không nhớ tới lời dặn dò của cha, gọi mây ban mưa xuống, đồng thời giao vật chí bảo của Long tộc là vảy ngược cho một thiếu nữ làng chài tên Cẩm Nhi để hóa giải dịch bệnh trong làng. Bỗng vảy rồng và Cẩm Nhi đồng thời biến mất, mặt biển cũng xuất hiện lớp kết giới khiến Ninh Tu Duệ không thể quay về. Năm trăm năm sau, cuối cùng Ninh Tu Duệ cũng gặp lại Cẩm Nhi mà hắn vô cùng căm hận, mối tình đầy bất ngờ và mạo hiểm giữa hai người lặng lẽ mở màn
Diễn Viên: Hà Hoa, Vương Nhuận Trạch, Phùng Lệ Quân, Chu Lệ Lam, Lưu Duệ, Lưu Ngạn Long
Số Tập: 24 Tập
Khuynh-The-Cam-Lan-Coc-Vu-Lai-2020, Ha Hoa, Vuong Nhuan Trach, Phung Le Quan, Chu Le Lam, Luu Due, Luu Ngan Long [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/RXrKvTEbIwHQLPn| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/JzEhIMFWLCBwVmy| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/MAhRtDsNabHNfVr| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/zkoedXsQxkDmOJd| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/vXDiKKeTwoFsxtu| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/tjHDaEOmCjrPAfy| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/lVeyTVYWlVWckxd| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/EMfIjHyFxZNIhmX| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/kgFJIwvfAYpWBXO| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ABJfCCYKsSdAyGB| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/pdBrmQAQkCDkzJu| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/HWPWKzdGUlEzEsL| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/uLGdCVRNugaEVAZ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/VpgEpFcoMNJupvP| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/UQZTBpWtkHjbitd| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/ixljJwKYRZCcbte| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/UzlUYdAOvrFnozW| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/nHUgEXaQrKDpmxh| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/SZseJPdvejKqHGq| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/PloiwdqtTbuRvdE| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/loNHXsllqCVfVUR| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/wEgMNMkmMScCFmG| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/iSiGPdxMSNZQjiI| End 24;skyphim-VIPTM.net/btgbgNduIQSPDRL| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/yCdYMoFsTkKJIWN| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/yAqwvwuocLakCIr| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/mmzlJjhpetHmHtV| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/owRIIqwRRCXZytZ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/sXSsuROGlVAhSXL| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/geOzAoxKPDmTMQP| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/CKjkEDiaehtpouX| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/sXfLvgjHjvVEvOi| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/KTCmDHThzgDEabi| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/mvnpzbCUrrNuXnx| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/lLZEZmRCBrsCHYO| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ZGFGrDfOjDxlmQm| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/SPqaPUunvjUsoQz| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/VTbjHmQkZBgjObo| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/PYogFnoBlKgInRj| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/uNTWyKqQkVjaCoI| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/rzSjrEaEkOngveb| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/gnOKYCOWetLydxB| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/ZpYHdqsUglzdpSt| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/BzmmSIssjfirAZh| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/KPcBiPuTlnmbgkU| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/NKkHDXsRroUOFue| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/iQMsuUCISpBijtT| End 24;skyphim-VIPVS.net/PNSWIFzQplLEdBG| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc