Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)
[stt/Full 43 VS] [hd/20/43 TM]
Phim về Phùng Tịch và Bàng Ngọc vốn là huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử nhưng vì sự xuất hiện của một nữ nhân tên Đông Nguyệt mà cả hai âm dương đôi đường. Về sau dưới sự nỗ lực của Đông Nguyệt cả hai huynh đệ họ đã hóa giải được sự hiểu lầm, cùng nhau phò tá Bàng Ngọc trở thành đại minh quân.
Diễn Viên: Kim Hạn, Tôn Di, Đàn Kiện Thứ, La Thu Vận, Dư Thừa Ân, Vương Húc Đông
Số Tập: 43 Tập
Lịch Chiếu: T2, T3, T4
Kim-Tich-Ha-Tich-2020, Kim Han, Ton Di, Dan Kien Thu, La Thu Van, Du Thua An, Vuong Huc Dong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/dpiHmCQkJXMIqzh| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/WhWmsALdqHQsfoU| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/NqjniJmEpVzstsN| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/BEjrRCihgxNkBbX| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/SrHGAPPxfmVOdSZ| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/nMVZszArLjuPQrs| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/LYmvJaAzdJqYDcB| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/zPMkHwfviFEGEvR| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/vIRxApgGPMNlmKo| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/PsIzwXQdSiFtTEh| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/uGLMxJIZPbFTeZr| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/nYikNWsmQEeRwVK| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/AtwPXWIToJohxDi| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/WvYPsOkZlkDwrVZ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/LTkSaexLuckHjcu| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/sbaIxwrInklFgwi| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/miPPwcfVtqvusAY| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/JvGbEOSgcdlvwdw| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/mgbtWuuMGQjfFrS| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/IbtcTffdtDyWkLh| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/QYWmjWGstBNVnZm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/aSnaHUMsubESQmV| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/JBxGGxfKjfzrsJS| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/HaXgtfCNXGMSysn| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/CNxsRvJxqZsHMiD| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/AMqzZUJrxniLQjD| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/DzIiRXdaKaxRFcf| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/IcGCLmkkDCEFXxP| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/tEbuVWPRUYOifGS| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/BFnsAAZZVTnPSsz| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/fKpigIRAJMIkmlb| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/QLARxRSlXyhpBZd| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/MxDVLuscljNaUyP| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/jWCIorqclmDQaUV| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/qITpdNSqOAyvMjZ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/GkKstEVKxUEdkhM| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/rvMPpzXfZkOdsqK| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/lDkZTFowPIVQoQB| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/OrImbpBNHMAgyfB| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/QBdCzGlfEAKaFvv| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/vSdHFVkywrADJAI| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/EQsuxiFrUfRWOaD| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/MzxSfdcPrGDpVGX| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/AOclZAbyfvdXVxz| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/MTSjPYMIiXzSvJw| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/ENiwIvroURybCoD| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/MevPGfQXUMYRVge| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/EDXjVbLggsYhXkq| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/KXwjtoFvsnAMhbK| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/yzunDltYABmIBMB| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/JFxritbtVheofVq| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/XoSUjHPKbsZNqgb| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/xerDHZBZKdcQnQe| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/eujnsdVWcHGaPWM| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/xktbqMYLwckaCTz| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/lZdbnBQMbxEFURw| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/MkfeEVTunGUHOBr| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/kuKjimmBOisPAcb| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/fzTxdQVvauPyIzA| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/gYwGAMWJTOSDVsS| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/oLKorEBSzalUMFF| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/jcQUuILSKiRsqXL| End 43;skyphim-VIPVS.net/tFsuBVEnePkylZP| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc