Kỳ Hồn - Hikaru No Go (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Kỳ Hồn bộ phim kể về Thời Quang (Hồ Tiên Hú) tình cờ phát hiện ra một bàn cờ cổ, từ đó quen biết Chử Doanh, một kỳ tài cờ vây "cố thủ" linh hồn trong bàn cờ cả ngàn năm trời. Dưới sự dẫn dắt và chỉ bảo của Chử Doanh, Thời Quang bắt đầu hứng thú với cờ vây và quyết chí trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp.
Diễn Viên: Hồ Tiên Hú, Trương Siêu, Hác Phú Thân
Số Tập: 36 Tập
Ky-Hon-2020, Ho Tien Hu, Truong Sieu, Hac Phu Than [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/aMGCtGZkDKyJUPt| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/cFrbJxoNhjuPUKI| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/AjEyaIeVbIxpTQf| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/AkaaVQfosELnJgl| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/pvixlSOzeVPPEuL| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/MYnkJXlDhIfsOKX| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/uNOyhDaWPmBUInb| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/iSqtQEPfaozTWUM| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/rEzIdYVgtotEPMm| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/GqpiBeVLwvRmDhI| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/EiDgZBqIVsHnqIF| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/MhMXTxdqxUFjpoU| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/BjruDjAcKJQmkcX| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/wphQeJbHEgoowLE| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/yGQEtsagHpSPcmy| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/nnqYcagwSsucBPm| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/YWoStKoppWxBmrs| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/NsQvHIFUPFopaGE| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/zJnfCvfwhlcXhSF| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/SoVSkZMomZMREjw| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/sHnmrWQBCZMsdDW| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/JYtAPSZXCwBOEqT| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/OLQqThJHuFAxUpl| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/wSlKcqwKeibEmZx| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/IiMtEncEuYHDGrq| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/BAzxCMBPZumvQgO| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/ihmOXxZEFnUBDeV| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/RAFHUFUwzsTYwZU| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/epTVssviRopPROb| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/szvzIfDNjACFbdl| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/yATDDgKoglBNtaZ| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/IkvsGdVisPheBWY| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/tKWiKQgufaFIaeb| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/MqFeXpLkYNXizwH| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/CGIeZgWvDMNdJDr| End 36;skyphim-VIPTM.net/VbFZvlhnLMTKrSs| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/WGWnTTCvmaCOedi| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/doUUfOFrMrALRRl| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/avvCBuErXUdrwjM| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/LyCjOxNlsLGEBAG| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/EFCEsjJXlSDZcnM| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/OHgyOYtrPUZkRqA| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/hcCsqliWQVKkSAG| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/nXqwAwkihgdEcMC| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/PwfweydimgORoZO| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/zpJPNJifkdaOjqo| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/PdxFGjRxipqsGUm| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/TquNiGoqfhUeMec| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/OSrGuyTdayTbpFD| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/jCnpIJpFNTaXzmU| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ulSbwxRhMgrOvLI| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/JocuobgMcfxAXUW| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/prIskLkwcDSRLTS| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/IRcJpNyTEnxCaKV| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/cqfwBMUCUQkRhxt| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/cWmABxSTiawdEkh| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/biFnuFEtsYPMHmQ| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/EAwDfRsJbeLIDAP| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/APjOURZiyksKwvF| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/KsIXkJUEAHBLxSo| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ZTJvrOrvWgPxMIM| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/CHPYRbLAddyQWaE| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/NnmpOljWJDGgMAk| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/QBztlAYiPkRyZQa| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/KyevaEWOsCeApHf| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/tWYkIpbceuYwizl| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ksdtidwLyIJANlz| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/LuXyaOxwZxuHkvp| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/IGdaTrYSADxiaSe| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/mKpixdseyZzmpXv| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/uTVHwOZOnqzXTcQ| End 36;skyphim-VIPVS.net/xtjFfWlNlQPoYQT| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Viễn Tưởng
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc