Kỹ Năng Đặc Biệt - My Supernatural Power (2020)
[stt/18/26 VS] [hd/2020]
Bộ phim kể về câu chuyện đội trọng án của cục cảnh sát hình sự ở thành phố Nam Tinh không quên nguyện vọng ban đầu của mình, luôn tâm niệm nhiệm vụ, vượt qua khó khăn và phá giải hàng loạt vụ án lớn...
Diễn Viên: Phạm Thế Kỷ, La Tử Đồng, Ngụy Triết Minh
Lịch Chiếu:
Ky-Nang-Dac-Biet-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/qcEQnrTTMjBxzAH| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/lbvPUcAfQNyuwop| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/HadShWorLjtPown| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/wXNtQSYakyAOFhe| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/SaCdnVUPmeRMrxi| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/PfZrOzYcPSpbTNK| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/TnDNaOrnWeyqmIF| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/BWCJziKhiaJAHRO| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/TkRaGgRmiqVbWkS| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/MRfYanvadrDUNcF| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/xYLJlMIjvshvvbC| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/mUKsMbYCtJMAVUL| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/LPZSAGONSaRYtER| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/PLjYfqZjwTjkwbm| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/lqhSiUbiuhDQxcQ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/WiWrpVlDaxUAOol| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/fxKIZNvPNEgsDKs| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/LLJDJfjJLYfFQka| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hình Sự
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc