Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)
[stt/Full 49 VS] [hd/26/49 TM]
Vào cuối thời Đường, Chu Ôn soán ngôi lập lên nhà Lương. Một cậu bé vô tình rơi xuống vực, được một bầy sói cưu mang nuôi dưỡng. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng Mã Trích Tinh. Chính là quận chúa Mã phủ, con gái của Khuê Châu Thành Chủ – Mã Anh. Về sau, Chu Ôn có duyên gặp gỡ, đã nhận cậu bé làm nghĩa tử, đặt tên là Chu Hữu Văn. Mười năm sau, Chu Hữu Văn trưởng thành được phong làm Bột Vương. Chu Hữu Văn tình cờ gặp lại Mã Trích Tinh và giữa hai người nảy sinh tình cảm. Từ đây, họ phải đương đầu với những sóng gió tranh đoạt để bảo vệ tình yêu toàn vẹn.
Diễn Viên: Lý Thấm, Vương Đại Lục, Tiêu Chiến
Số Tập: 49 Tập
Lang-Dien-Ha-2020, Ly Tham, Vuong Dai Luc, Tieu Chien [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/qnNejibnGaAUNik| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/nRPqjkvnthyAzMl| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ujXaWQlNlGNTPEG| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/tzgVILYbwkMBHiN| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/KoHLVTgmQIjFTRE| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/BJKpHhcPetasdMh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/LsxKVqwITuUCTFo| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/SDCfzPoILTezeUc| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/WlGbIoYXPCxiefO| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/nFXtcrHpUKzqTkO| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/fktZKctOlOVSXMh| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/YaVYamQTQHFjLrk| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ERJRDLrTRplwBBQ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/WHvBpfGSaFwPllD| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/kkZCcvQAfoElrMD| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/reykQVvbpgMcEXh| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/yzCeSJXLZVDuWfi| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/DcXkhMGKvDmdtTz| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/HEbibQQSHHEovwd| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/iwANlQVEwtPkMFD| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/OvaedfzzqaBeoYh| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/HItuQNnBVyxcGmK| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/xPbIKecyDuHChmi| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/ufQdEokYbhBsJkq| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/yNxnlQRkSBpEFxM| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/IhpmZWwzMxrviTa| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/oyubqRaJVQFhbLX| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/LMwbrzhNEIFOxFr| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/bSQHSNukfFxFppq| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/BXhdYZcMaLygIrD| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/xhqLRyjxGUYODqh| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/qGujYhvjQCExwYv| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/WVGHaIxapJREVqk| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/QPtGKhmyixKwXvB| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/sCfiKYFBImltwky| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/hSnwiOhYIYLyMLc| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/VhWNzDtPntsIaXO| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/FEfQsrpxOPuhhTu| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/yZUzNopIzQTbBWg| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/BmMAHWbaMkVnALQ| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/BEIOVeusCAQNSLX| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/sKihcSRqJbeYmBA| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/vSDmmVKxtSdlzwT| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/jlfFPwtmcAgNJyr| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/vDTuAluZnmsoVRX| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/bfXsKdpEfPTTSGz| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/aJMvkoSgZNXjOba| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/mtrjvhpSYDOrBBM| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/FDfUbsnTyWtLNjs| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/KbqaxIeQVYifudV| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/BQkyqfbUICmSNwH| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/vmlOwbzSUYpfCys| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/wJGNVfisfQUDJGB| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/pZuExOKqsAyjKja| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/bZApMVYRdcmVlyW| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/oMkMZsccMFUddzM| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/qCTYaIdeBDLtWgl| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/zKsqMhmJNbieBTD| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/hWTMPTeeGVlmsSI| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/zZliyxgVNVlrtmf| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/hJuxjeHWSAKcpfm| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/lODklczVggFoojM| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/sccgxZfmsjVkeWi| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/hjtTAdmjarEwIxe| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/ebsAnQtQznUOtBK| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/bGyFNtmeBrYtOTp| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/CtpnVSNiawKVsTN| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/JcOfHAKCEpWYoMD| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/bImkPbEWjNOLrPi| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/xsqSGdofkKaXIFn| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/hjwgWseXMrvCNZk| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/rYmiHGGYLLvHysF| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/gfoMSfRgPDBwIbf| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/hOclbsQCXjUJocn| End 49;skyphim-VIPVS.net/UXnWczhHaeskxqJ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc