Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)
[stt/Full 45 VS+TM] [hd/2020]
Câu chuyện về nhân vật thấp bé như Vy Tiểu Bảo xuất thân ở phố phường, không biết bất cứ võ công gì, vì nhân duyên trùng hợp dấn thân vào giang hồ và hoàng cung, dựa vào trí tuệ siêu phàm xoay chuyển vũ lâm bang hội và triều đường, một bước thăng tiến.
Diễn Viên: Trương Nhất Sơn, Trương Thiên Dương, Đường Nghệ Hân, Dương Kỳ Như
Số Tập: 45 Tập
Loc-Dinh-Ky-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/SJluZIPFTiyRVIC| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/EQWqNTXOqWUqOHZ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/KymaIOTAerJVLjH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/HjCJBmmlmDzqcVK| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/dRrpKWVZXdvGBXH| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/ZPhSUUbHPYJCFhd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/NtSvsfVHytKDjGg| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/rOgDVtbAolspfrb| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/IcgsHKlykRCOHrh| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/kiQPWeqKdfXvzIC| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/eLZrCqsPqRLKiUO| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/aKhOoornKVfKDQR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/UVvNqKOMuPjTesj| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/jdLMRpXvookWnzg| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/DohOMRFCZOVCMjO| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/OfDLFeBXTZDdQmU| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/dBnmshWvQHUhZYC| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ViOqkcxhrJHQpfL| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/slDNxQRzZUPKSxG| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/OiklpCCZPoWfrPX| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/MtZfQxeGgmasAFy| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/MkqnynVYpVDNVpa| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/PVkqnSZgiJOLXnZ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/gSxrzICAaBQBVqA| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/fKLKSWUwFrnUlnG| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/usarhjdplUkaLmQ| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/uigNStFPgDMxmbX| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/ArMeMyaYPhCPeiA| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/TAkHfPwGWvRmuiF| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/eXRzOyfxKtNGTBR| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/DBdyosXpIkYQdcy| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/rcWvcpgvdsjaohY| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/xtnKhAECGAUBZmA| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/zudfIiyAXtnkoZP| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/GAIoRlMnKMEhhHj| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/QplHOAhTkrNZcCu| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/oYmMTeSOgbNfvAz| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/VugnXsAkZMnLrPo| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/oCovGzJZKHtvbUd| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/ivwFiIJkeTBOWel| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/DCkYZVlGTvfhtxp| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/WicKtgPpeuVzAXr| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/QgNVYpBHWqyLIpQ| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/qVfjzvWZmXjUCMR| End 45;skyphim-VIPTM.net/lxZvSPNXeCrYdiZ| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/eUQASnxakrytsyg| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/kXmKnaqIhKLzexr| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/DltDpkVQuSlBNiG| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/CyGaduUczgSUOTL| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/RovhoLXUzVkYRei| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/jAsRtRWIlKXAQfy| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/SxkabgCDjXVEPQJ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/lQnHJhApcQmPBYo| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/YWmQtzIPjOEBpTr| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/qjipPazeoTORKiN| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/MGhbYSBSKhNxmNU| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/YIrxEWnxbQByDYi| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ywIXMvRXgjPoSDI| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/QbatURgzTGWPXcD| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/bIhRBXeDELBMfWr| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/vfGRQoiInPEIDrf| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/UfVGasuHjqIvzlB| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/QvczkuPKKTDubdX| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/RWjtTgRGZOguzzW| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/EkVBABsouEgiNPB| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/GUFyIKaeXLoiAML| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/ggwvqLQWbSaaqFf| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/tiJNCBwrZbGTkke| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/WRombBAMMxLndnu| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/MBjfMHJPOxTJIYc| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/eSosIJpZQSqdqBX| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/arWUtzSgAgvHkDt| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/adpSgfgbuFykgoN| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ovfXTEOClTlIOFT| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/pHvDyfZtmwcEStv| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/IYBvWidYNQMSIRg| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/JxnoYkMfnLozacV| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/KakFfBFHBFsPgtl| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/wxfRlBHqoDydCUT| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/NlCjzVUUfkdXxgz| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/RbXoDvlXWCQNKDN| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/PvuEIRKQiBipLZl| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/zhAdrqZSciBRkLn| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/xbvBcRVQroXtxRl| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/RDzWeRfFiBQYJug| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/sHkpLpldKSxBhVH| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/vSxFnPhOGuDigTk| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/jmHPiPuHapuFsAt| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/KiNofvYOsUGowoJ| End 45;skyphim-VIPVS.net/wYBDhJuwMLOuTbU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc