Mộng Tỉnh Trường An - Kiếm Khí Hành (2021)
[stt/Trailer] [hd/2021]
Mộng tỉnh Trường An, tên cũ là Bắc cung, chuyển thể từ tiểu thuyết Kiếm Khí Hành của tác giả Thập Tứ Khuyết, kể về về một đôi tỷ muội Đường triều bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và thù hận, trải qua câu chuyện vận mệnh ân oán tình thù đầy máu và nước mắt
Diễn Viên: Thành Nghị, Trương Dư Hi, Tuyên Lộ, Hàn Đống, Hàn Thừa Vũ, Phó Phương Tuấn
Lịch Chiếu: 2021
Mong-Tinh-Truong-An-2021 [id] Trailer;skyphim-FBVS.net/vTOnyfvbvVdgdNn| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2021
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc