Nam Thần Bọt Sóng - Mermaid Prince (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Nam Thần Bọt Sóng – Mermaid Prince (2020) xoay quanh An Hy Đạt là thành viên đội cứu hộ biển và Thẩm Mộc Hân là phóng viên tạp chí du lịch, vì nhầm lẫn mà Thẩm Mộc Hân cho rằng An Hy Đạt là người cá, từ đó xảy ra bao chuyện dở khóc dở cười. Cuối cùng 2 người hóa giải hiểu lầm trở thành người yêu, và cùng nhau tìm ra bí ẩn về người cá.
Diễn Viên:
Số Tập: 24 Tập
Nam-Than-Bot-Song-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/nNMoShgCeMJGkuT| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/YxmvByQwPEhJqiT| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/tqiTpeJgdgckeNz| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/GFzmbvRLAPvCtyT| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/nfnZEEeBVWwQGEc| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/kwPJyBCfqpGftbL| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/ucncKIsUZperBEZ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/WUmfRvODIHoQupB| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/PBodhZAExHCWITr| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/JETOkeNsgnIyztt| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/WnSrwQGKudTcEzp| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/tKNEoUiTWdjIpUS| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/oVbvtQkZkIlPyTO| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/abCbbbEWMlQTlpC| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/IyESsrCEIyLbWca| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/XNsefKVlMljxoEc| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/CLPUlhPnjsfoYOJ| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/NwTnohGxJRPwAtO| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/rbsdBbWucjXLznm| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/oXJhCnXeiksAJSw| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/OsxZHAgHIWKPEeD| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/fuwxiGseNJtXDvY| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/gWzTJSiJbbxLwtU| End 24;skyphim-VIPVS.net/mjOhTpisgfvxFtz| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc