Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)
[stt/17/20 VS] [hd/17/20 TM]
Phim là câu chuyện về Oh Yoon Hee một người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sở hữu một căn penthouse ở quậnGangnam, tiến vào giới thượng lưu. Dần dà, cô nhận ra bản thân đang biến thành nhân vật phản diện.
Diễn Viên: Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene, Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung
Lịch Chiếu: T2, T3
Penthouse-Cuoc-Chien-Thuong-Luu-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/kgsxIfBpFbAYBdB| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/peuxWtHKzdkHCgK| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/HGTmxKVFotUJpSz| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/PNfJnyvGqdKBFFH| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/sOZLEMDiCCGSjbf| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/ULcutzmAarlpzRC| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/DTaNBNRYvWHImay| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/bcHnuhKDmSrRVZq| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/iYBCkupwcZUndFb| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ExIhClLYGjvQtnW| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/JphLVvdsFMzIGDT| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/LOsPINtplaPEthT| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ebeoLkXbgFfwjfe| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/pQQavpKBgvjWhPt| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/FBRQWhsyFuidpnC| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/TzhMfYSJBgbJArW| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/YdUrggnjscSeUNM| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/tcnfRAMaRJgpVVC| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/eiYXJkXabhhnhMm| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/dlrvephwqNHNQbR| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ybNEhgOHpzGardk| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/qkXuRizHdlCQIxy| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/UKhmbldosmRUBpQ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/xLZuUHaegSCShXS| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/fsoILddBgNizpuJ| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/GEPDyqyTMinrIlW| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/NzeZVtgEQRFmpJj| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/CrANTCMffBJaVrQ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/XROOCwiNwYMzspo| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/BGVTUjIRLcWAdEJ| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/medkBVjXdLjFsDd| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/UKnNcsQZWEKXfNv| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/KjoPdTmFcLbHyDq| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/aXhuJdcmEDXclGT| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc