Phố Ma Dương Thân Yêu - Dear Mayang Street (2020)
[stt/Full 37 VS] [hd/Full 37 TM]
Phố Ma Dương Thân Yêu – Dear Mayang Street (2020) kể về năm 1984, thiếu niên Âu Tiểu Kiếm (Hứa Ngụy Châu) lớn lên ở khu Ma Dương, thành phố Quảng Châu từ học sinh ở trường cảnh sát bất ngờ biến chất trở thành côn đồ. Điều này khiến thanh mai trúc mã của cậu là Mã Hiểu Hiểu (Đàm Tùng Vận) ngạc nhiên, khó hiểu. Từ đây, hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp, mà mọi tranh chấp này đều được Dịch Đông Đông (Ngưu Tuấn Phong)– chàng trai yêu thầm Mã Hiểu Hiểu – quan sát để ý. Anh chàng chỉ mới chuyển đến khu Ma Dương nhưng đã có thể cùng những người bạn bằng tuổi như Tôn Chuẩn, Lương Tiểu Bảo, Tăng Hảo, Mã Hiểu Hiểu kết thành nhóm rất nhanh. Sau đó, hàng loạt sự kiện bất ngờ diễn ra giúp Dịch Đông Đông, Âu Tiểu Kiếm, Mã Hiểu Hiểu thắt chặt mối quan hệ. Nhóm bạn cùng nhau trải qua năm tháng dữ dội, đáng khắc ghi thời tuổi trẻ.
Diễn Viên: Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu, Ngưu Tuấn Phong, Sử Khả, Tiêu Cương, Tôn Lâm, Ninh Văn Đồng, Điền Mân, Thường Khải Ninh, Mặc Lệ Yên, La Ức Nam, Mã Đông Diên, Hồ Hạo Bác, Lý Mộc Nhiên, Doãn Trí Huyền, Vu Tường, Vu Hân Ngật, Cung Duệ, Lưu Diệc Nhiên
Số Tập: 37 Tập
Pho-Ma-Duong-Than-Yeu-2020, Dam Tung Van, Hua Nguy Chau, Nguu Tuan Phong [id] Tập 01A;skyphim-VIPTM.net/seMwRAkcGlQxDiF| Tập 01B;skyphim-VIPTM.net/BFwxHCwupihOSXu| Tập 02A;skyphim-VIPTM.net/EFpaCDFLCutffCR| Tập 02B;skyphim-VIPTM.net/SvmEamruGQBUbdT| Tập 03A;skyphim-VIPTM.net/LtubIpWUlcqPUTu| Tập 03B;skyphim-VIPTM.net/HEBOHCGovTDyboh| Tập 04A;skyphim-VIPTM.net/FDYZtGXvLQjGiAF| Tập 04B;skyphim-VIPTM.net/jPbuPRSLjQHBRpN| Tập 05A;skyphim-VIPTM.net/XwPKafglrxzmOSr| Tập 05B;skyphim-VIPTM.net/fxoXSHbnhTtHJEK| Tập 06A;skyphim-VIPTM.net/hUCWTlYQFDaevxK| Tập 06B;skyphim-VIPTM.net/xwWXotoNpjtKjPZ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/TRPgHmiCWsFlOdj| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/EDrAOaaUsSHcSDm| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/IwCHtFKxKeJBzWg| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/GxtUVhWKeeQpXiK| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/hdELnqkleStagjX| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/inQHqGFNXmVsAkL| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/WbvyfGNbqLZuWeo| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/SDnGbYcqsdQejZR| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/fDThAReaXRzIofG| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/WutNOQPAKITCmkV| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/IWyJqrIUCyGWdCW| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/RLUXxFDEqNmaylh| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/LgKcZONlUhXdCAo| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/VzzHIercTGcwYyd| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/rKbUQEFORtEFLEK| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/LyIkaZdfrIRyrRN| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/DUfhktRwAaTZyqz| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/uxqeeXsIqzhixTw| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/vDQbGzvHJMbHyIb| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/KINpoxrDYhafzsm| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/oULUBmcwINxXBiS| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/GvVHBUVGVUnrWKv| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/UROtqTSboAcpFCo| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/CiUWZBePvjrtuqm| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/xfQZMMEKbLnEDAg| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/gsfnWPRVuvEJYsf| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/JtUOwvzCjalVNHE| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/YkVUCuHkWwHaGKh| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/HUhOQJeXlnloswe| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/NoZeRbbHQRZlrhT| End 37;skyphim-VIPTM.net/RrafVjphKtDuMeA| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/OzMggumlXwTauYU| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/pNaGZSbAtJuMnoq| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/LpxjitRHpPcthwD| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/UfCJBekgDcIEGWK| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/GfOraZpIVcbXnUk| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/PBnASKPTzadFiQg| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/yLPUSseHxRmuBcA| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/KgVobpATGmJUHid| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/DQwDjNgTBToYRyP| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/LgvTiyEmaqwPNdu| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/OdmGKFvhFrNCZzJ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ZYRDGpyKlPmUatj| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ZrIuLttGVvouSHv| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/cwyKEsexTzFJXkp| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/iZvWgkKEDSYslPI| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/NFtPTxTcewOsGAH| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/dPxgepuLOdyTarS| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/XkLHnsSFSAcOBWk| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/RDRbuJBgnJqHvEk| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/BauzNGWibAraeSJ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/KVIXqhzGpDzQmDk| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/bGPDrcSKAvFejLY| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/ZjFmExrhXUdLvKA| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/BkzhMjTthCJSBBo| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/lhCeWDHFuYwfsdE| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/aCLwJLWkntZsyyb| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/BugvjzmlkZcXdRV| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/JZSZRafmZlKzXsu| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/vaKlwmLeBcAqvth| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/YjoIRHjpJyrceVT| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/NkdJRuLQsszxEUT| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/qzufFHYxgMRJhYH| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/lfDAZIDQySMyXzp| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/SrnlHiVQSpaRjvK| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/psbkPyZXUEnamHG| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/uCeNiSzUPdkqqFt| End 37;skyphim-VIPVS.net/CqCTsQdVcIAYXVq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc