Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ - Something Just Like This (2020)
[stt/Full 47 VS] [hd/36/47 TM]
Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ kể về Tiền Hi Tây (Ngô Cẩn Ngôn), từ khi còn nhỏ cô được gửi đến ở nhà cậu ấm Đoàn Nhiên (Hoàng Cảnh Du) , hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Tiền Hi Tây và Đoàn Nhiên cùng tiếp xúc và gia nhập vào ngành livestream, đồng thời phát hiện ngành này phức tạp hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Trong quá trình làm việc, họ gặp được nhiều người chung chí hướng, con đường sự nghiệp cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Họ trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng tìm được tình yêu đích thực và viết lên câu chuyện về giấc mơ của mình.
Diễn Viên: Hoàng Cảnh Du, Ngô Cẩn Ngôn, Từ Lập, Tuyên Lộ, Tào Dục Thần
Số Tập: 47 Tập
Thanh-Xuan-Sang-The-Ky-2020, Hoang Canh Du, Ngo Can Ngon, Tu Lap, Tuyen Lo, Tao Duc Than [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/qdIawOtEXofNwmj| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/jVEkKtEcNwEcADs| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/OZxIJkwbmyOtwQA| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/dfPMVQAtzmFymxQ| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/gZLsIJGTarnYmzr| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/lLRicqMTRpPETsd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/pisNNFqAjoDiXHG| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/mFrBcpjQsmzczrN| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/DsHAzdwQnRRVPrl| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ThXEjxiLmwXPnQK| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/EvtsdOYTgTAapMY| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/KDOAeoVGeuAWMxo| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/WszorzPCVXmwXLy| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/WkQdcEjVyvShABi| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/AnAfhdUcvtHsGtU| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/xXyrDBBpKoHoORs| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/mVxRhNCccrXBBZv| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/LONAehjdOXiMLPq| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/AGUofUxPQyVIzJR| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/hlWFtVDvPBRawPr| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/evNKLgxpDYTtnlf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/RGtKjISimRUkxuX| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/zFaUsufBKEnxHli| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/earCbXkbHZnTyKd| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/HzbeRfGbEpoLNFl| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/SZwoEJbuFVqyreD| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/IuOlLrrfUWEgpbO| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/gVWzkQBQxPgjtJD| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/ZtvAsDQNXMufckU| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/cxQnuAzUcwGqErk| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/WzyFxshUTyGJpvd| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/FvqCHCMhwzMiJbb| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/lLVmhEzBKgLNazh| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/FItRNNVLIeWXvJv| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/eEBhVwpSchXFmPz| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/hsYbbPeJuzqaFLs| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/WqBcdwmlnvPegKW| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/wCHHJFQRMsqHkXH| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/jpVrwVGLFrphOhW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/gfWNPijSiRGQyHu| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/RyTEOQUyqHfZPIu| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/xsaCvEtXFLMyWBR| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/lmoGDOmoIuQuFqw| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/JWpBJmuMsNUlQCr| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/GjFXfslVvlmMIAY| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/koTFgfEtxgpubVL| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/kRZUQhZDLsrmtlz| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/IdLQtuCceyoDLRj| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/jTwAsWPGadcDtbs| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/zpSoTGhMaavfRPl| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/gRhxisbgujXqEMw| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/vscONYMiCobtmcE| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/gzCBJIhpYJIYhBw| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/aJQOILhTHrfBPbg| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/WSbnYoKNGmAlOSx| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/YLbADBTEveliCiP| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/tIkJHQAMlAnWgpY| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/RgpAOLcmeGDmawg| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/CWoEzYVjugJxGhi| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/bbaJnzDBqzVhdEP| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/hbjhikSyeoJzqbN| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/ABaImxmbJSwpWyT| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/jXYRqJUHaGQKOum| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/exOBmjqxWiBwZMG| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/GVnVHwnfwrcjwwC| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/DtQuIKwUjdathmg| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/cZivOMfgFYGzzcb| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/RVmsMhndeFSEqnj| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/scIwWftSqHJohag| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/YzUZocjqDKJBiwP| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/CohqBxjuMvKMDXJ| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/iQTbkiiPhZNbkUX| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/WVlzaKmUPggPbkE| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/kRjVWnmnIvsKaqm| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/pNGtgZzPoHABCmM| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/MvAnRaGQJlHXZiS| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/TkzhdhqHcXeVoTf| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/ZclwKEwpZORxVYH| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/MUJyZsqhPrIfPwr| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/DbJEVkCCxpyaeUc| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/sMgLqJzefjbapyU| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/zTBDctPZUdenmwt| End 47;skyphim-VIPVS.net/IpSacTwgjefJdDN| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc