Thiên Kim Háo Sắc 2 - Unique Lady 2 (2020)
[stt/08/24 VS] [hd/04/24 TM]
Ở bộ phim “Thiên Kim Háo Sắc” (Phần 2), trong thế giới game ảo, Lâm Lạc Cảnh, một thiên kim con gái nhà Tể tướng, được hệ thống giao cho nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, đồng thời đây cũng là chìa khóa để giải mã đưa cô quay lại thế giới hiện thực của cô, và nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Lạc Cảnh sẽ phải ở lại trong thế giới game ảo này.
Diễn Viên: Cung Tuấn,Trịnh Tưu Hoằng,Phương Dật Luân,Dư Khải Ninh,Chu Vân Long,Lưu Đình Vũ,Lí Đình Triết
Số Tập: 24 Tập
Lịch Chiếu: T5, T6
Thien-Kim-Hao-Sac-2, Cung Tuan,Trinh Tuu Hoang,Phuong Dat Luan,Du Khai Ninh,Chu Van Long,Luu Dinh Vu,Li Dinh Triet [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/CUKiBUXTbqFvlZl| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/aghtDEwtrEgBcBW| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/IljhAWDrPttFNZK| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/rxAsdMytVfHKjpg| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/lEGAFNOZbDsUMZh| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/CFwIIZfAyiUWwMz| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/oerIeWKAbFKIRBW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ftpnMxHDVPlbSuF| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/UYSHhTTOgjWSAKO| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/HSzugvmexNsDcUa| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/sjaKHwZdJjVbRXR| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/idYMNOciTJzYseX| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc