Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/14/36 TM]
Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020) kể về cặp khách thuê nhà thần bí là Giang Thước và Tần Nhất Hằng. Cả hai cùng mua một ngôi nhà mang tiếng bị ma ám với giá rẻ, sau khi đuổi quỷ trừ tà liền bán lại.Tuy nhiên, khi bị một người qua đường không rõ danh tính nhìn chằm chằm, cặp đôi này liên tục trải qua hàng loạt điều quái dị. Nhà ma ám không ngừng xuất hiện điềm gở, mỗi nơi xảy ra những chuyện khủng khiếp không ngờ, tạo ra câu đố khó giải. Lúc này họ phát hiện mình đã vướng vào tấm lưới mai phục của một thế lực bí ẩn và đối mặt với nguy cơ bị giết hạ
Diễn Viên: Hầu Minh Hạo, Chúc Tự Đan
Số Tập: 36 Tập
Lịch Chiếu: T2, T3, T4
Tho-San-Tam-Trach-2020, Hau Minh Hao, Chuc Tu Dan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/QNRiCXniuFhMEoM| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/NHgyLIkPBPQdfgD| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/vDShcakgwIzuHwl| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/XEpNaWKfthRzZdU| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/zposEqxZiPgDNJp| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/TeYvlkvmUafbPIf| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/cmKtEXhZebsckbc| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/XsqMIJNqbkuyfES| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/oTAXakBRsPbtrwp| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AqFkXUUdQpNYybr| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/NyXwFfmkpaXOGAC| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/WmjNLiWtlrjoivI| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/FgWDmIoeZhoYuvO| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/pYUaEGvlfVSMhzI| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/MAERfTxIsStWHgt| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/XcnDeBLudlAXXMa| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/iqjVIABGtDqDqEQ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/vLatXdQuaCSAqPR| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/isgwATDfokCYiso| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/mXVmdVzWSetfvrc| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/DtKraabkPRPkcmL| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/QtuxWPPiEzDLVVg| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/GLaiGXIpSpvRyjY| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/nVxJdvunRMlqzQH| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/pbyLgxXhvwJPkTB| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/XolZMsFtxpywOri| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/jPQmmeVMZzOUaCh| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/tPRgCbEHwqmTJyD| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/abIvmZQjPLemryX| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/PRYphzWNZkrStfm| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/iTZoNRokPPeQJPA| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/GtMsxIcjOgiRoba| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/qJePZQQzswEZyKz| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/rvoEMxGbPwYrMxX| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/yMXuPLXcJxnpgvh| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/LDloWjNayJhbmsg| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/TqMrxILEWzShFGo| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/eFOnSkaklqLZHbn| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/lKqdCFyAgtpTvUy| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/XGHCrqGZukraWEo| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/mBpwVhZOFNYeiVR| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/nVirFkfmyutzAbb| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/JOYWuESgdYTJQKT| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/HIkGajwtRrJDBiz| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/OgiMgnWkCjyUGWJ| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/dItcKJgVovsLnnX| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/HyxbnPpFsUxhWRt| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/wDabOZJIQLEcPFJ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/QnhwgtelazbqDhQ| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/LNIpBbrdvcIOQuZ| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/kzIFEsDRtabOAox| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/OepgzAuoPeUJXTl| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/yIVYWNKMvITUxNy| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/IMzFicETqPEkWTK| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/hSjCPGVLNawHNrJ| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/dtLkBjnSFAhrKRj| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/jMBETfKZWUMhoeP| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/yIxxydhJswAqZmu| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/QFRQOWzpmjvKsPs| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/QMsqxXbInTkWGrS| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/RAZuyYnqspgtCff| End 36;skyphim-VIPVS.net/eAzDnfkPEvYCwOh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc