Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế (2020)
[stt/Tập 64 VS] [hd/2020]
Tiên Vương Mục Vân bởi vì nắm giữ Tru Tiên Đồ mà bị kẻ khác ám toán, tàn hồn ngủ say vạn năm sau, thức tỉnh ở trên người "Phế vật Mục Vân" tại Nam Vân đế quốc Thiên Vận đại lục. Mục Vân mới tỉnh, đã nhận phải sự xem thường của đám học trò, sự khinh rẻ của gia tộc. Nhưng Mục Vân đã dễ dàng hóa giải các thử thách, đồng thời còn khiến nhiều người phải bất ngờ về khả năng của bản thân. Tiếp tục hành trình tu luyện, Mục Vân đã thề phải khuấy đảo thiên địa , trở về đỉnh cao. "Một đời này, ta nhất định phải thống trị vạn giới, phá vỡ trời cao!
Số Tập: ???
Cuu-Da-Than-Truyen-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/XKhVpaxyJUPIrdX| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/nHINAuGlWswVMzo| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/jpRsmdhAJvmGMDk| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/WEFOCyXDtzpHzUj| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/DbnzMmgWrFspYAO| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/chFwklXbuCiGxGf| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/EiicghyvbRpOzJq| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/AzsTdjXCPsbiqUf| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/KJGrCOKOkwJOtiU| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/dMLYgNNAqjvMZGp| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/waQRzrSuvEIONDJ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ccDZIzWoKPeVDDI| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/YmHhXfgfPbOIHVq| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/KVvkBqnIqouvaWH| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/syUYuloWmGwIUHN| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/blhriJtSOCFoTnm| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/DuvapvjuPZadweg| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/nMDHfyYUmrigiPh| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/MEOtlNcsgJHnGMW| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/pxFsriMhSCNNmhx| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/QptHrGDvOohUOTU| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/qxACMoisHcAbtEm| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/dvnbCNLwTvzFpSh| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/XzrZzRtRXCQSBWP| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/NoPHdmLGDaytISO| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/IekredhBjkvgHnS| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/UpVYmWetTauxpGr| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/IWRKbOnySRUFRVu| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/pkdydjuuBRlvdVH| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/WGCvOdDFNbUwbjs| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ITJvqlEGBZnfbSO| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/kOxNQSyhIRUbpPz| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/YjkSUWlnHjEAXhe| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/NvvScDNAfJyYuUl| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/SzEZwpszGHbwepu| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/ZsVASfnIRjIuMuG| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/qNcCfQimSiltCQj| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/FngRCAxzyBVsKLR| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/YQgOtBWWAWxUszR| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/daBaWLtyAAeCeKu| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/ZlJnFiuQEIqCHAU| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/wBKhMNywTUujrzx| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/QTpeZlObcGxYDVN| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/RhPUFskVekqeZBj| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/uthXogaDMDjQiRe| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/wzfHktAsYkSpzyE| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/LxIqPzWBpmvJvHH| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/YGfLzNWdSknaZwO| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/seQWmUFfquoypgf| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/ivWBVOnrsayxmpE| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/BBDOtLbuorVXmwT| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/DMAyQQoxkgHrBsb| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/viaTgZUuECjXAlt| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/oYKhLbTZaCbcrVi| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/xlhrikXbbBvowgv| Tập 56;skyphim-VIPVS.net/wqNsnUnvbvSrYgE| Tập 57;skyphim-VIPVS.net/VsMMzgFNklfROwQ| Tập 58;skyphim-VIPVS.net/dDMZdheoyJOqieb| Tập 59;skyphim-VIPVS.net/BCvtkmAdLVefloh| Tập 60;skyphim-VIPVS.net/EEzoOcsrpVMOFcE| Tập 61;skyphim-VIPVS.net/grOtszFgwzKNdrz| Tập 62;skyphim-VIPVS.net/TZaopJmwUbfNqTH| Tập 63;skyphim-VIPVS.net/JZFnTWRvPfsBKlb| Tập 64;skyphim-VIPVS.net/afIckrknEhSOXSH| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc